Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. jammer:
 2. jammeren:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für jammer (Niederländisch) ins Deutsch

jammer:

jammer [de ~ (m)] Nomen

 1. de jammer
  der Jammer

Übersetzung Matrix für jammer:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Jammer jammer nood; noodtoestand
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bedauerlich helaas; jammer helaas; jammer genoeg; smartelijk; tot mijn spijt; verdrietig makend
leider helaas; jammer
schade helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig zonde
unbefriedigend betreurenswaardig; jammer; jammerlijk; onbevredigend; ontoereikend; onvoldoende; sneu; spijtig; teleurstellend
unzulänglich betreurenswaardig; jammer; jammerlijk; onbevredigend; ontoereikend; onvoldoende; sneu; spijtig; teleurstellend
unzureichend betreurenswaardig; jammer; jammerlijk; onbevredigend; ontoereikend; onvoldoende; sneu; spijtig; teleurstellend arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak
verdrießlich helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig bedroefd; brommerig; droef; droevig; futloos; gebelgd; gepikeerd; geprikkeld; kommervol; kortaf; korzelig; lamlendig; landerig; misnoegd; mopperig; naargeestig; ontevreden; ontstemd; snauwend; somber; triest; troosteloos; verdrietig; verstoord; vervelend; vol met zorgen; wrevelig; zwaarmoedig
ärgerlich helaas; jammer; jammer genoeg; sneu; spijtig bitter; boos; ergerlijk; furieus; futloos; gebelgd; gekwetst; gepikeerd; geprikkeld; giftig; irritant; kregel; kregelig; kribbig; kwaad; lamlendig; landerig; misnoegd; nijdig; ontevreden; ontstemd; prikkelbaar; razend; spinnijdig; toornig; verbolgen; verontwaardigd; verstoord; vertoornd; vervelend; woedend; woest; wrevelig; zeer boos; ziedend

Verwandte Wörter für "jammer":


Synonyms for "jammer":


Verwandte Definitionen für "jammer":

 1. waar je je een beetje over beklaagt1
  • het is jammer dat ik gezakt ben, maar volgende keer beter!1

Wiktionary Übersetzungen für jammer:


Cross Translation:
FromToVia
jammer bedauerlicherweise; ach; leider; weh alas — exclamation of sorrow, etc.
jammer schade pity — something regrettable
jammer Schaden dommage — Perte matérielle; dégât (sens général)

jammer form of jammeren:

jammeren Verb (jammer, jammert, jammerde, jammerden, gejammerd)

 1. jammeren (weeklagen; jeremiëren)
  jammern; klagen; flehen; wimmern; winseln; wehklagen
  • jammern Verb (jammre, jammerst, jammert, jammerte, jammertet, gejammert)
  • klagen Verb (klage, klagst, klagt, klagte, klagtet, geklagt)
  • flehen Verb (flehe, flehst, fleht, flehte, flehtet, gefleht)
  • wimmern Verb (wimmere, wimmerst, wimmert, wimmerte, wimmertet, gewimmert)
  • winseln Verb (winsele, winselst, winselt, winselte, winseltet, gewinselt)
  • wehklagen Verb (wehklage, wehklagst, wehklagt, wehklagte, wehklagtet, wehgeklagt)

Konjugationen für jammeren:

o.t.t.
 1. jammer
 2. jammert
 3. jammert
 4. jammeren
 5. jammeren
 6. jammeren
o.v.t.
 1. jammerde
 2. jammerde
 3. jammerde
 4. jammerden
 5. jammerden
 6. jammerden
v.t.t.
 1. heb gejammerd
 2. hebt gejammerd
 3. heeft gejammerd
 4. hebben gejammerd
 5. hebben gejammerd
 6. hebben gejammerd
v.v.t.
 1. had gejammerd
 2. had gejammerd
 3. had gejammerd
 4. hadden gejammerd
 5. hadden gejammerd
 6. hadden gejammerd
o.t.t.t.
 1. zal jammeren
 2. zult jammeren
 3. zal jammeren
 4. zullen jammeren
 5. zullen jammeren
 6. zullen jammeren
o.v.t.t.
 1. zou jammeren
 2. zou jammeren
 3. zou jammeren
 4. zouden jammeren
 5. zouden jammeren
 6. zouden jammeren
en verder
 1. is gejammerd
diversen
 1. jammer!
 2. jammert!
 3. gejammerd
 4. jammerend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für jammeren:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
flehen jammeren; jeremiëren; weeklagen bidden; in gebed zijn; smeken; soebatten; verzoeken; vragen
jammern jammeren; jeremiëren; weeklagen emmeren; etteren; griepen; huilen; klieren; schreien; zeiken
klagen jammeren; jeremiëren; weeklagen bezwaar aantekenen; bezwaar maken; bezwaren; condoleren; een klacht indienen; eisen; etteren; griepen; klagen; klieren; medeleven betuigen; misnoegen uiten; over iets mopperen; reclameren; zeiken; zeuren; zich beklagen; zijn beklag indienen
wehklagen jammeren; jeremiëren; weeklagen etteren; griepen; huilen; klieren; kreunen; schreien; steunen; zeiken
wimmern jammeren; jeremiëren; weeklagen emmeren; etteren; griepen; kermen; klieren; kreunen; steunen; zeiken
winseln jammeren; jeremiëren; weeklagen emmeren; etteren; griepen; kermen; klieren; kreunen; steunen; zeiken

Verwandte Wörter für "jammeren":


Wiktionary Übersetzungen für jammeren:

jammeren
verb
 1. klagende, huilende geluiden maken

Cross Translation:
FromToVia
jammeren Jaulen; Heulen; Jammern whine — a long-drawn, high-pitched complaining cry or sound

Verwandte Übersetzungen für jammer