Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für klacht (Niederländisch) ins Deutsch

klacht:

klacht [de ~] Nomen

  1. de klacht (het klagen; bezwaar; grief)
    die Beschwerde; die Klage; die Beanstandung; die Krankheit; Ärgernis; Übel; Leiden

Übersetzung Matrix für klacht:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Beanstandung bezwaar; grief; het klagen; klacht bedenking; bezwaar
Beschwerde bezwaar; grief; het klagen; klacht bedenking; belediging; bezwaar; grief; krenking; ongemak; ongerief
Klage bezwaar; grief; het klagen; klacht bedenking; bezwaar; eis; jammerklacht; rechtsvordering; weeklacht
Krankheit bezwaar; grief; het klagen; klacht kwaal; kwaaltje; ongemak; slepende ziekte; stoornis; ziekte
Leiden bezwaar; grief; het klagen; klacht kwaal; kwaaltje; lijden; ongemak; slepende ziekte; stoornis; ziekte
Ärgernis bezwaar; grief; het klagen; klacht aanstoot; chagrijn; ergernis; gelazer; hinder; irritatie; misnoegen; narigheid; ongemak; ongerief; overlast; trammelant; wrevel
Übel bezwaar; grief; het klagen; klacht euvel; kwaaltje; mankement; ongemak; ongerief; onvolkomenheid; slordigheid; wanordelijkheid; zeer; ziekte

Verwandte Wörter für "klacht":

  • klachten

Verwandte Definitionen für "klacht":

  1. woorden waarmee je zegt dat het niet goed is1
    • zijn voornaamste klacht was: je bent nooit op tijd klaar1

Wiktionary Übersetzungen für klacht:

klacht
noun
  1. een aanklacht

Cross Translation:
FromToVia
klacht Klage; Anzeige; Beanstandung; Reklamation; Monierung; Beschwerde complaint — a grievance, problem, difficulty, or concern; the act of complaining
klacht Krankheit; Beschwerde; Leiden complaint — a bodily disorder or disease; the symptom of such a disorder
klacht Jammer; Beschwerde; Klage; Anzeige; Denunziation; Anklage; Beschuldigung plainte — Traductions à trier suivant le sens

Verwandte Übersetzungen für klacht