Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. kwaadaardig:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für kwaadaardig (Niederländisch) ins Deutsch

kwaadaardig:

kwaadaardig Adjektiv

 1. kwaadaardig (duivels; duivelachtig)
 2. kwaadaardig (venijnig; giftig)
  bösartig; böse; giftig; boshaft; jähzornig; unwirsch

Übersetzung Matrix für kwaadaardig:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- boosaardig; gemeen; laag
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
teuflisch duivels; verdoemd
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
boshaft boosaardig; slecht
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
boshaft giftig; kwaadaardig; venijnig gemeen; hatelijk; min; slecht; stekelig; vals; vijandig
bösartig giftig; kwaadaardig; venijnig achterbaks; boefachtig; boosaardig; bosachtig; donker; doortrapt; dreigend; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; kwaadwillig; leep; listig; luguber; macaber; malicieus; met slechte intentie; min; obscuur; onguur; onheilspellend; schurkachtig; sinister; slecht; slinks; sluw; snood; spookachtig; stiekem; tweetongig; uitgekookt; vals; verdacht; verraderlijk
böse giftig; kwaadaardig; venijnig achterbaks; bitter; boefachtig; boos; boosaardig; dol; donker; doortrapt; dreigend; dubieus; duister; furieus; gebelgd; gehaaid; gekwetst; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; giftig; glibberig; gluiperig; hels; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; kwaad; kwaadwillig; laaiend; leep; listig; luguber; macaber; met slechte intentie; min; misnoegd; nijdig; obscuur; onguur; onheilspellend; razend; schurkachtig; sinister; slecht; slinks; sluw; snood; spinnijdig; spookachtig; stiekem; tierend; toornig; uitgekookt; vals; verdacht; vergramd; verontwaardigd; verstoord; vertoornd; woedend; woest; zeer boos; ziedend
demonisch duivelachtig; duivels; kwaadaardig
diabolisch duivelachtig; duivels; kwaadaardig
giftig giftig; kwaadaardig; venijnig aangebrand; boos; erg boos; furieus; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; giftig; hatelijk; kwaad; nadelig; nijdig; ongunstig; onvoordelig; pissig; prikkelbaar; razend; spinnijdig; stekelig; toornig; toxisch; vergiftig; vergiftigd; vertoornd; vijandig; woest; ziedend
jähzornig giftig; kwaadaardig; venijnig boos; furieus; heftig; hevig; kwaad; nijdig; onbeheerst; onstuimig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend
satanisch duivelachtig; duivels; kwaadaardig hels; infernaal; satanisch
teuflisch duivelachtig; duivels; kwaadaardig bliksems; boefachtig; boosaardig; donker; dreigend; dubieus; duister; gemeen; glibberig; gluiperig; hels; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; infernaal; luguber; obscuur; onguur; onheilspellend; schurkachtig; sinister; vals; verdacht; verdraaid; verduiveld
unwirsch giftig; kwaadaardig; venijnig boos; brommerig; furieus; kwaad; mopperig; nijdig; razend; spinnijdig; toornig; vertoornd; woest; ziedend

Verwandte Wörter für "kwaadaardig":

 • kwaadaardigheid, kwaadaardiger, kwaadaardigere, kwaadaardigst, kwaadaardigste, kwaadaardige

Synonyms for "kwaadaardig":


Antonyme für "kwaadaardig":


Verwandte Definitionen für "kwaadaardig":

 1. met slechte bedoelingen1
  • het is een kwaadaardige hond1
 2. die veel schade doen aan je lichaam1
  • het is een kwaadaardig gezwel1

Wiktionary Übersetzungen für kwaadaardig:

kwaadaardig
adjective
 1. met een slecht karakter
kwaadaardig
adjective
 1. Medizin: bösartig
 2. böse, schlecht geartet

Cross Translation:
FromToVia
kwaadaardig böse; übel evil — intending to harm
kwaadaardig böse; boshaft malicious — Of, pertaining to, or as a result of malice or spite
kwaadaardig bösartig malignant — harmful, malevolent, injurious
kwaadaardig bösartig; malign malignant — oncology: harmfully cancerous
kwaadaardig böse wicked — evil or mischevous
kwaadaardig boshaft; bösartig malin — Méchant (1)
kwaadaardig maligne malin — médecine|nocat=1 Grave (3)