Niederländisch

Detailübersetzungen für lichtwegend (Niederländisch) ins Deutsch

lichtwegend:

lichtwegend Adjektiv

  1. lichtwegend (licht)
    licht; leicht; gering; gewöhnlich; gemütlich; glatt; gelinde; mühelos; anspruchslos; einfältig; gefügig; gemächlich; geistesschwach; einfach

Übersetzung Matrix für lichtwegend:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
leicht licht; lichtwegend aangenaam; comfortabel; eenvoudig; gemakkelijk; geriefelijk; gerust; grif; grifweg; in een handomdraai; licht; luchthartig; makkelijk; met gemak; moeiteloos; niet moeilijk; nuttig; onbekommerd; onbesuisd; onbezorgd; practisch; simpel; vanzelf; vlot; zonder moeite; zorgeloos
mühelos licht; lichtwegend eenvoudig; gemakkelijk; grif; grifweg; in een handomdraai; licht; makkelijk; met gemak; moeiteloos; niet moeilijk; simpel; vanzelf; vlot; zonder moeite
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anspruchslos licht; lichtwegend bescheiden; dunnetjes; eenvoudig; gemakkelijk; gering; in een handomdraai; licht; magertjes; makkelijk; moeiteloos; natuurlijk; niet moeilijk; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend; ongekunsteld; pretentieloos; schraal; schraaltjes; simpel; sobertjes; vanzelf; zonder moeite; zonder pretenties
einfach licht; lichtwegend aangenaam; bescheiden; comfortabel; discreet; discrete; domweg; dunnetjes; echt; eenvoudig; eenvoudigweg; gangbaar; gebruikelijk; gemakkelijk; gemeen; geriefelijk; gewoon; gewoonweg; heus; in een handomdraai; ingetogen; kies; klinkklaar; kortweg; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; licht; magertjes; makkelijk; matig; moeiteloos; natuurlijk; nederig; niet hoogmoedig; niet moeilijk; niet voornaam; normaal; onderdanig; onedel; ongecompliceerd; ongekunsteld; ootmoedig; puur; rechttoe; regelrecht; ronduit; schraal; schraaltjes; simpel; simpelweg; sober; sobertjes; stemmig; van eenvoudige komaf; vanzelf; werkelijk; zo maar; zomaar; zonder moeite; zonder pretenties
einfältig licht; lichtwegend achtergebleven; achterlijk; dwaas; eenvoudig; goedgelovig; idioot; in een handomdraai; lichtgelovig; minderbegaafd; moeiteloos; naïef; onbezonnen; ongecompliceerd; schaapachtig; simpel; sullig; vanzelf; zonder moeite
gefügig licht; lichtwegend buigzaam; flexibel; gedwee; gehoorzaam; gemakkelijk te hanteren; gewillig; handelbaar; hanteerbaar; in een handomdraai; inschikkelijk; kneedbaar; meegaand; moeiteloos; onderworpen; soepel; tam; toegeeflijk; toegevend; vanzelf; volgzaam; vormbaar; zonder moeite
geistesschwach licht; lichtwegend achtergebleven; achterlijk; dwaas; eigenaardig; gek; geschift; gestoord; getikt; hoorndol; idioot; idioterig; kierewiet; knots; krankjorum; krankzinnig; maf; mal; mesjogge; minderbegaafd; niet goed snik; stupide; typisch; vreemd; zot
gelinde licht; lichtwegend in een handomdraai; moeiteloos; vanzelf; zonder moeite
gemächlich licht; lichtwegend aangenaam; comfortabel; gemakkelijk; geriefelijk; in een handomdraai; moeiteloos; vanzelf; zonder moeite
gemütlich licht; lichtwegend aangenaam; behaaglijk; comfortabel; confidentieel; fijn; gemakkelijk; gemoedelijk; genoeglijk; geriefelijk; ingetogen; joviaal; knus; leuk; plezant; plezierig; prettig; sfeervol; stemmig; subtiel; vertrouwelijk
gering licht; lichtwegend amper; armelijk; armoedig; armzalig; bekrompen; benepen; berooid; bijna geen; gemeen; gering; haast geen; in geringe mate; karig; klein; kleingeestig; kleinzielig; krap; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; luttel; mager; marginaal; miniem; minimaal; minste; nauwelijks; niet hoog; niet overvloedig; onedel; pover; schamel; schraal; ternauwernood; weinig
gewöhnlich licht; lichtwegend algemeen; alledaags; courant; doorgaans; eenvoudig; futiel; gangbaar; gebruikelijk; gemeenlijk; geregeld; gewoon; gewoonlijk; gewoontegetrouw; grof; in een handomdraai; meestal; merendeels; moeiteloos; natuurlijk; niets bijzonders; nietsbetekenend; nietszeggend; normaal; normaliter; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; ongekunsteld; op vaste tijden; ordinair; over het algemeen; plat; platvloers; regelmatig; regulier; triviaal; vanzelf; vulgair; weinigzeggend; zonder moeite; zonder pretenties
glatt licht; lichtwegend aangenaam; achterbaks; adrem; bijdehand; blinkend; botweg; comfortabel; doortrapt; eenvoudig; gehaaid; gemakkelijk; gemeen; geniepig; geraffineerd; geriefelijk; geslepen; gevat; gewiekst; gewoonweg; glad; glibberig; glimmend; gluiperig; glunderend; in een handomdraai; klinkklaar; kneedbaar; leep; licht; listig; makkelijk; moeiteloos; niet moeilijk; overbeleefd; raak; rechttoe; simpel; slinks; sluw; snedig; snood; stiekem; uitgekookt; vanzelf; vormbaar; zonder moeite
licht licht; lichtwegend in een handomdraai; lichtgevend; lumineus; moeiteloos; vanzelf; zonder moeite