Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. massief:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für massief (Niederländisch) ins Deutsch

massief:

massief Adjektiv

  1. massief (niet hol)
    massiv; robust; schwer; hart; stark; kräftig; stabil; stramm; forsch; stämmig; klotzig
  2. massief (zwaargebouwd; zwaar; struis; )

massief [het ~] Nomen

  1. het massief (bergmassief)

Übersetzung Matrix für massief:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Gebirgsmassiv bergmassief; massief
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dick fors; massief; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd banaal; corpulent; dik; gezet; grof; in details; laag-bij-de-grond; lijvig; lomp; moddervet; omvangrijk; plat; platvloers; schunnig; triviaal; uitgewerkt; vet; volumineus; vunzig; zwaar van lijf; zwaarlijvig
schwer groots; grootschalig; reuze
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
forsch massief; niet hol beslist; besluitvaardig; doortastend; drastisch; energiek; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; geanimeerd; gedecideerd; kordaat; krachtdadig; krachtig; levendig; potig; resoluut; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; vastberaden; vief; vol fut
hart massief; niet hol barbaars; beestachtig; bikkelhard; bitter teleurgesteld; bruut; erg; fel; hard; hardop; heftig; hevig; ijzerhard; inhumaan; keihard; krachtig; luid; meedogenloos; monsterlijk; onbeheerst; ondragelijk; onmenselijk; onstuimig; onverbiddelijk; onverbiddelijke; onverdraagbaar; onvermurwbaar; oorverdovend; rakelings; staalhard; steenhard; ternauwernood; verbitterd; wreed
klotzig massief; niet hol
korpulent fors; massief; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd corpulent; dik; gezet; lijvig; omvangrijk; vet; volumineus; zwaar van lijf; zwaarlijvig
kräftig massief; niet hol betrouwbaar; breed; daadkrachtig; degelijk; deugdelijk; doortastend; drastisch; dynamisch; energiek; erg; fel; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; geanimeerd; heftig; hevig; krachtdadig; krachtig; levendig; met een krachtige uitwerking; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; uit de kluiten gewassen; vief; vol fut
kräftig gebaut fors; massief; potig; robuust; struis; zwaar; zwaargebouwd
massiv massief; niet hol
robust massief; niet hol betrouwbaar; breed; degelijk; deugdelijk; ferm; fiks; flink; fors; potig; robuust; solide; stabiel; sterk; stevig; stevig gebouwd; uit de kluiten gewassen
schwer massief; niet hol aanmerkelijk; aanzienlijk; afgezaagd; agressief; beduidend; behoorlijk; beklemmend; delicaat; dikwijls; ellendig; enorm; flink; fors; frequent; geducht; gewelddadig; grof; grofgebouwd; hachelijk; hinderlijk; in hoge mate; knellend; kritiek; langdraadig; langwijlig; lastig; lomp; machtig; meermaals; melig; menigmaal; met een groot gewicht; moeilijk verteerbaar; naar; netelig; nijpend; onaangenaam; ongelegen; onplezierig; onverkwikkelijk; penibel; precair; regelmatig; rot; ruw; saai; slecht verteerbaar; smartelijk; storend; vaak; veelvuldig; vervelend; zwaar
stabil massief; niet hol betrouwbaar; degelijk; deugdelijk; ferm; fiks; flink; robuust; solide; stabiel; stationair; sterk; stevig; stevig gebouwd
stark massief; niet hol agressief; breed; dapper; dik; dikwijls; erg; fantastisch; fel; ferm; flink; fors; frequent; fysiek sterk; gaaf; geducht; gestreng; gewelddadig; geweldig; gigantisch; grandioos; groots; heftig; heldhaftig; heroïsch; hevig; immens; in details; in hoge mate; kloek; kolossaal; krachtig; lijvig; magnifiek; meermaals; menigmaal; mieters; moedig; niet toegevend; onverschrokken; potig; regelmatig; reusachtig; schitterend; stabiel; sterk; stevig; stout; stoutmoedig; streng; tof; uit de kluiten gewassen; uitgewerkt; uitnemend; uitstekend; vaak; veelvuldig; vet; voortreffelijk; zeer groot; zwaar van lijf
stramm massief; niet hol behoorlijk; danig; duchtig; ferm; flink; fysiek sterk; houterig; krachtig; sterk; stevig; stijf; stijve; strak; strakgespannen; stram; stroef
stämmig massief; niet hol ferm; flink; fors; fysiek sterk; gespierd; krachtig; potig; sterk; stevig; stoer

Verwandte Wörter für "massief":

  • massieven

Wiktionary Übersetzungen für massief:


Cross Translation:
FromToVia
massief Massiv massif — a principal mountain mass
massief massiv massive — massive
massief fest; massiv solid — large, massive
massief kompakt solid — lacking holes or hollows
massief massiv massif — de masse, gros