Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. meestal:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für meestal (Niederländisch) ins Deutsch

meestal:


Übersetzung Matrix für meestal:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- gewoonlijk
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- doorgaans
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
am meisten doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal
gewöhnlich algemeen; doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal; merendeels; normaliter; over het algemeen alledaags; courant; eenvoudig; futiel; gangbaar; gebruikelijk; geregeld; gewoon; gewoontegetrouw; grof; in een handomdraai; licht; lichtwegend; moeiteloos; natuurlijk; niets bijzonders; nietsbetekenend; nietszeggend; normaal; onbeduidend; onbelangrijk; onbenullig; onbetekenend; ongekunsteld; op vaste tijden; ordinair; plat; platvloers; regelmatig; regulier; triviaal; vanzelf; vulgair; weinigzeggend; zonder moeite; zonder pretenties
gewöhnlicherweise doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal
hauptsächlich doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal cruciaal; hoofdzakelijk; in de eerste plaats; in het bijzonder; kardinaal; merendeels; met name; overwegend; voor het grootste gedeelte; vooral; voornaamst; voornamelijk
in der regel algemeen; doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal; merendeels; normaliter; over het algemeen
meist doorgaans; meestal; vaak; veelal meeste
meistens algemeen; doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal; merendeels; normaliter; over het algemeen; vaak; veelal meestens; overwegend
meistenteils doorgaans; meestal; vaak; veelal merendeel
normalerweise doorgaans; gemeenlijk; gewoonlijk; meestal normaal gesproken; normaalgesproken

Synonyms for "meestal":


Antonyme für "meestal":


Verwandte Definitionen für "meestal":

  1. de meeste keren1
    • hij gaat meestal om tien uur naar bed1

Wiktionary Übersetzungen für meestal:

meestal
adverb
  1. in het merendeel van de gevallen

Cross Translation:
FromToVia
meestal meistens mostly — for the most part