Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. met elkaar vergelijken:


Niederländisch

Detailübersetzungen für met elkaar vergelijken (Niederländisch) ins Deutsch

met elkaar vergelijken:

met elkaar vergelijken Verb

  1. met elkaar vergelijken
    vergleichen; mit einander vergleichen

Übersetzung Matrix für met elkaar vergelijken:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
mit einander vergleichen met elkaar vergelijken
vergleichen met elkaar vergelijken bij elkaar houden; compareren; een geschil bijleggen; ruzie bijleggen; schikken; tegenover elkaar stellen; vergelijken

Verwandte Übersetzungen für met elkaar vergelijken