Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. met zijn allen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für met zijn allen (Niederländisch) ins Deutsch

met zijn allen:

met zijn allen Adjektiv

  1. met zijn allen (tezamen; gezamenlijk; gemeenschappelijk)

Übersetzung Matrix für met zijn allen:

OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
miteinander elkaar; mekaar
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gemein gemeenschappelijk; gezamenlijk; met zijn allen; tezamen achterbaks; banaal; bedriegelijk; bosachtig; donker; doortrapt; dubieus; duister; gefingeerd; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; glibberig; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; luguber; macaber; min; nagemaakt; normaal; obscuur; onecht; onedel; onguur; onwaar; ploertig; slecht; slinks; sluw; snood; spookachtig; stiekem; uitgekookt; vals; verdacht; vuig
gemeinsam gemeenschappelijk; gezamenlijk; met zijn allen; tezamen algemeen; bij elkaar; bijeen; eendrachtig; eenparig; eensgezind; eenstemmig; gedeeld; gemeenschappelijk; harmonieus; meegevoeld; meer personen betreffend; saamhorig; samen; solidair; tezamen; unaniem
gemeinschaftlich gemeenschappelijk; gezamenlijk; met zijn allen; tezamen algemeen; eendrachtig; eenparig; eensgezind; eenstemmig; gedeeld; gemeenschappelijk; harmonieus; meegevoeld; meer personen betreffend; saamhorig; solidair; unaniem
miteinander gemeenschappelijk; gezamenlijk; met zijn allen; tezamen samen
zusammen gemeenschappelijk; gezamenlijk; met zijn allen; tezamen aaneen; bij elkaar; bijeen; gezamenlijk; met z'n beiden; opeen; saam; samen; tezamen

Verwandte Übersetzungen für met zijn allen