Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. meteen:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für meteen (Niederländisch) ins Deutsch

meteen:

meteen adv

 1. meteen (onmiddellijk; direct; gelijk; terstond; dadelijk)
  augenblicklich; direkt; sofort

Übersetzung Matrix für meteen:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- dadelijk; direct; gelijk; onmiddellijk
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- tegelijk; tegelijkertijd
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
augenblicklich dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; direct; hedendaags; huidig; momenteel; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; op dit ogenblik; prompt; tegenwoordig; van nu; van vandaag; vooralsnog; vooreerst; voorlopig; voorshands; zo meteen
direkt dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond acuut; bijna; contemplatief; dadelijk; direct; frontaal; gauw; gezwind; haast; in een tel; in een wip; klassikaal; linea recta; nagenoeg; ongezouten; onverwijld; openlijk; prompt; rechtstreeks; regelrecht; ronduit; schier; welhaast; zo meteen
sofort dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; acuut; direct; met onmiddellijk effect; met onmiddellijke ingang; per direct; subiet; terstond; zo; zo meteen

Synonyms for "meteen":


Antonyme für "meteen":


Verwandte Definitionen für "meteen":

 1. zonder te wachten1
  • hij kwam meteen op ons af1
 2. op hetzelfde moment1
  • ik wil nog een Cola en meteen even afrekenen1

Wiktionary Übersetzungen für meteen:

meteen
adverb
 1. onmiddellijk
 2. tegelijkertijd
meteen
adverb
 1. zeitliche Nähe; meist nahe Zukunft
 2. temporales Adverb: ohne irgendeine Verzögerung, auf der Stelle

Cross Translation:
FromToVia
meteen sofort at once — immediately
meteen sofort immediately — in an immediate manner
meteen sofort tout de suitesur-le-champ, aussitôt, sans délai.

Verwandte Übersetzungen für meteen