Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. minimaal:


Niederländisch

Detailübersetzungen für minimaal (Niederländisch) ins Deutsch

minimaal:

minimaal Adjektiv

  1. minimaal (summier)
    minimal; summarisch; kurz; bündig
  2. minimaal (miniem; weinig; gering; minste; luttel)
    gering; minimal; geringfügig; klein

Übersetzung Matrix für minimaal:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bündig minimaal; summier beknopt; bondig; kernachtig; kort; raak; samengevat; summier
gering gering; luttel; miniem; minimaal; minste; weinig amper; armelijk; armoedig; armzalig; bekrompen; benepen; berooid; bijna geen; gemeen; haast geen; in geringe mate; karig; klein; kleingeestig; kleinzielig; krap; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; licht; lichtwegend; mager; marginaal; nauwelijks; niet hoog; niet overvloedig; onedel; pover; schamel; schraal; ternauwernood
geringfügig gering; luttel; miniem; minimaal; minste; weinig armzalig; berooid; karig; mager; miniem; minitueus; minuscuul; pover; schamel; schraal; zeer klein
klein gering; luttel; miniem; minimaal; minste; weinig armzalig; bekrompen; benepen; hokkerig; karig; klein; kleingeestig; kleinzielig; mager; ondermaats; petieterig; pover; schamel; schraal; van geringe afmeting
kurz minimaal; summier beknopt; bondig; kort; kortweg; samengevat; summier; zonder omhaal
minimal gering; luttel; miniem; minimaal; minste; summier; weinig miniem; minitueus; nietig; ongeldig
summarisch minimaal; summier bondig; kort; summier

Verwandte Wörter für "minimaal":

  • minimale

Verwandte Übersetzungen für minimaal