Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. misselijkmakend:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für misselijkmakend (Niederländisch) ins Deutsch

misselijkmakend:


Übersetzung Matrix für misselijkmakend:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abscheulich afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; afzichtelijk; barbaars; beestachtig; bruut; foeilelijk; gedrochtelijk; goor; inhumaan; lelijk; misvormd; monsterlijk; oerlelijk; onmenselijk; onooglijk; onverkwikkelijk; ranzig; schandalig; schandelijk; smerig; stuitend; verfoeilijk; vies; walgelijk; wanstaltig; weerzinwekkend; wreed
ekelhaft afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afgrijselijk; afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; banaal; goor; grof; gruwelijk; laag-bij-de-grond; lelijk; lomp; misselijk; morsig; naar; onpasselijk; onverkwikkelijk; onwel; plat; platvloers; ranzig; schunnig; slonzig; slordig; smerig; stuitend; triviaal; verschrikkelijk; vies; viezig; voddig; vreselijk; vuil; vunzig; walgelijk; weerzinwekkend
entsetzlich afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afgrijselijk; afschuwelijk; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; gruwelijk; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; onverkwikkelijk; schandalig; schandelijk; schrikbarend; schrikwekkend; stuitend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; wreed
furchtbar afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afgrijselijk; afschuwelijk; barbaars; beestachtig; bijzonder; bliksems; bruut; buitengewoon; delicaat; dreigend; eng; enorm; ergst; extreem; godgeklaagd; grootst; gruwelijk; hachelijk; hatelijk; hemeltergend; hoogst; ijzingwekkend; inhumaan; kritiek; lastig; maximaal; meest; monsterlijk; netelig; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; penibel; precair; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; stekelig; ten hemel schreiend; uiterst; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vijandig; vreselijk; wreed; zeer ergerlijk
fürchterlich afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afgrijselijk; afschuwelijk; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ijzingwekkend; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; wreed; zeer ergerlijk
gewaltig afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; fantastisch; fenomenaal; geducht; geweldig; gigantisch; groots; heel erg; heel groot; immens; in hoge mate; in zeer hoge mate; inhumaan; intens; intensief; kolossaal; monsterlijk; onmenselijk; onmetelijk; puik; reusachtig; reuze; verdraaid; verduiveld; weids; wreed; zeer groot
grauenerregend afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afgrijselijk; afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; bitterkoud; bliksems; bruut; eng; godgeklaagd; griezelig; gruwelijk; hemeltergend; ijskoud; ijzig; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; sinister; steenkoud; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk
graus afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend
gräßlich afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afgrijselijk; afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; afzichtelijk; barbaars; beestachtig; bitterkoud; bliksems; brutaal; bruut; enorm; foeilelijk; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; hondsbrutaal; ijskoud; ijzig; inhumaan; lelijk; monsterlijk; oerlelijk; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; steenkoud; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; vrijpostig; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk
schauervoll afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afgrijselijk; afschuwelijk; barbaars; beestachtig; bruut; dreigend; eng; gruwelijk; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; verschrikkelijk; vreselijk; wreed
schaurig afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afgrijselijk; afschuwelijk; barbaars; beestachtig; bruut; dreigend; eng; gruwelijk; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; verschrikkelijk; vreselijk; wreed
scheußlich afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; afzichtelijk; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; foeilelijk; goor; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; monsterlijk; oerlelijk; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; onverkwikkelijk; ploertig; ranzig; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; smerig; stuitend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vies; vreselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
schrecklich afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; misselijkmakend; walgelijk; weerzinwekkend afgrijselijk; afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; gruwelijk; ijzingwekkend; inhumaan; lelijk; monsterlijk; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verdraaid; verduiveld; verschrikkelijk; vreselijk; weerzinwekkend; wreed

Verwandte Wörter für "misselijkmakend":

  • misselijkmakende

Wiktionary Übersetzungen für misselijkmakend:


Cross Translation:
FromToVia
misselijkmakend eklig; ekelhaft; widerlich noisome — offensive to the senses