Niederländisch

Detailübersetzungen für nagemaakt (Niederländisch) ins Deutsch

nagemaakt:

nagemaakt Adjektiv

 1. nagemaakt (onecht; bedriegelijk; vals; onwaar; gefingeerd)
 2. nagemaakt (nagebootst; geïmiteerd)

Übersetzung Matrix für nagemaakt:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
falsch bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals abuis; achterbaks; arglistig; banaal; doortrapt; ernaast; fout; foutief; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; grof; kwaadwillig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; link; listig; lomp; met slechte intentie; mis; niet echt; niet hoog; onedel; ongepast; onjuist; onkies; onvertogen; onwaar; plat; platvloers; schunnig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; ten onrechte; triviaal; tweetongig; uitgekookt; vals; valselijk; verkeerd; vunzig
fingiert bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals bedacht; denkbeeldig; fictief; gefantaseerd; gefingeerd; gevingerd; verzonnen
gemein bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; banaal; bosachtig; donker; doortrapt; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; gemeenschappelijk; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gewoon; gezamenlijk; glibberig; gluiperig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; luguber; macaber; met zijn allen; min; normaal; obscuur; onedel; onguur; ploertig; slecht; slinks; sluw; snood; spookachtig; stiekem; tezamen; uitgekookt; vals; verdacht; vuig
heimtückisch bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; banaal; donker; doortrapt; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gevaarlijk; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; heimelijk; in het geheim; in het geniep; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; luguber; macaber; min; obscuur; onedel; onguur; op steelse wijze; plat; platvloers; schunnig; slecht; slinks; sluw; snood; spookachtig; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; triviaal; trouweloos; uitgekookt; vals; verdacht; verraderlijk; vunzig
hinterhältig bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; arglistig; banaal; boefachtig; boosaardig; donker; doortrapt; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; in het geniep; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; link; listig; lomp; luguber; macaber; min; obscuur; onedel; onguur; plat; platvloers; schunnig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; spookachtig; stiekem; triviaal; uitgekookt; vals; verdacht; vunzig
hinterlistig bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; arglistig; banaal; clever; donker; doortrapt; dreigend; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; heimelijk; huiveringwekkend; in het geheim; in het geniep; kien; kwaadwillig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; link; listig; lomp; luguber; macaber; met slechte intentie; min; obscuur; onedel; onguur; onheilspellend; op steelse wijze; pienter; plat; platvloers; schrander; schunnig; sinister; slecht; slim; slinks; sluw; snood; snugger; spookachtig; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; triviaal; tweetongig; uitgekookt; uitgeslapen; vals; verdacht; vunzig
mies bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals afgezaagd; donker; dubieus; duister; ellendig; gemeen; glibberig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; langdraadig; langwijlig; lastig; melig; min; niet hoog; obscuur; onedel; onguur; rot; saai; slecht; vals; verdacht; vervelend
nachgeahmt geïmiteerd; nagebootst; nagemaakt
nachgemacht geïmiteerd; nagebootst; nagemaakt namaak; navolging
niederträchtig bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; boefachtig; boosaardig; donker; doortrapt; dubieus; duister; eerloos; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; infaam; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; min; niet hoog; obscuur; onedel; onguur; ploertig; schandalig; schurkachtig; slecht; slinks; sluw; snood; stiekem; uitgekookt; vals; verdacht; verfoeilijk
schofel bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals banaal; dor; grof; honend; hooghartig; laag; laag-bij-de-grond; lomp; minachtend; niet hoog; ondermaats; onvolgroeid; ordinair; plat; platvloers; ploertig; schraal; schunnig; smalend; spottend; triviaal; vulgair; vunzig
schuftig bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; banaal; boefachtig; boosaardig; donker; doortrapt; dreigend; dubieus; duister; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; glibberig; gluiperig; grof; huiveringwekkend; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; leep; listig; lomp; luguber; macaber; niet hoog; obscuur; onduidelijk; onedel; onguur; onheilspellend; plat; platvloers; ploerterig; ploertig; schofterig; schunnig; schurkachtig; sinister; slinks; sluw; smiechterig; snood; spookachtig; stiekem; triviaal; uitgekookt; vals; verdacht; vunzig; wollig
schweinisch bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals amoreel; goor; immoreel; laag; luguber; macaber; obsceen; onverkwikkelijk; onzedelijk; onzedig; ploertig; ranzig; schuin; smeerachtig; smerig; spookachtig; stuitend; verachtelijk; vies; vunzig; walgelijk; weerzinwekkend; zedeloos; zwijnachtig
schäbig bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals aan lager wal; arm; armoedig; armzalig; banaal; berooid; dor; flodderig; grof; haveloos; hokkerig; inferieur; karig; laag; laag-bij-de-grond; lomp; mager; minderwaardig; niet hoog; ondermaats; ondeugdelijk; onvolgroeid; ordinair; plat; platvloers; ploertig; pover; schamel; schraal; schunnig; sjofel; sjofeltjes; slecht; triviaal; tweederangs; verachtelijk; verlopen; vulgair; vunzig; zwak
tückisch bedriegelijk; gefingeerd; nagemaakt; onecht; onwaar; vals achterbaks; doortrapt; gehaaid; gemeen; geniepig; geraffineerd; geslepen; gewiekst; gluiperig; heimelijk; in het geheim; in het geniep; kwaadwillig; laag; leep; listig; met slechte intentie; min; op steelse wijze; ploertig; slecht; slinks; sluw; snood; steels; steelsgewijze; stiekem; tersluiks; trouweloos; tweetongig; uitgekookt; vals; verachtelijk; verraderlijk

Verwandte Wörter für "nagemaakt":

 • nagemaakte

Wiktionary Übersetzungen für nagemaakt:


Cross Translation:
FromToVia
nagemaakt künstlich artificial — false, misleading
nagemaakt unnatürlich artificial — unnatural
nagemaakt gefälscht phony — fraudulent; fake
nagemaakt minderwertig shoddy — exhibiting poor quality

nagemaakt form of namaken:

namaken Verb (maak na, maakt na, maakte na, maakten na, nagemaakt)

 1. namaken (vervalsen; falsificeren; kopiëren; nabootsen)
  verfälschen; nachmachen; fälschen; imitieren; nachbilden; vervielfältigen
  • verfälschen Verb (verfälsche, verfälschst, verfälscht, verfälschte, verfälschtet, verfälscht)
  • nachmachen Verb (mache nach, machst nach, macht nach, machte nach, machtet nach, nachgemacht)
  • fälschen Verb (fälsche, fälschst, fälscht, fälschte, fälschtet, gefälscht)
  • imitieren Verb (imitiere, imitierst, imitiert, imitierte, imitiertet, imitiert)
  • nachbilden Verb (bilde nach, bildst nach, bildt nach, bildte nach, bildtet nach, nachgebildet)
  • vervielfältigen Verb (vervielfältige, vervielfältigst, vervielfältigt, vervielfältigte, vervielfältigtet, vervielfältigt)
 2. namaken (nabootsen; kopiëren)
  nachahmen; kopieren; vervielfältigen
  • nachahmen Verb (ahme nach, ahmst nach, ahmt nach, ahmte nach, ahmtet nach, nachgeahmt)
  • kopieren Verb (kopiere, kopierst, kopiert, kopierte, kopiertet, kopiert)
  • vervielfältigen Verb (vervielfältige, vervielfältigst, vervielfältigt, vervielfältigte, vervielfältigtet, vervielfältigt)

Konjugationen für namaken:

o.t.t.
 1. maak na
 2. maakt na
 3. maakt na
 4. maken na
 5. maken na
 6. maken na
o.v.t.
 1. maakte na
 2. maakte na
 3. maakte na
 4. maakten na
 5. maakten na
 6. maakten na
v.t.t.
 1. heb nagemaakt
 2. hebt nagemaakt
 3. heeft nagemaakt
 4. hebben nagemaakt
 5. hebben nagemaakt
 6. hebben nagemaakt
v.v.t.
 1. had nagemaakt
 2. had nagemaakt
 3. had nagemaakt
 4. hadden nagemaakt
 5. hadden nagemaakt
 6. hadden nagemaakt
o.t.t.t.
 1. zal namaken
 2. zult namaken
 3. zal namaken
 4. zullen namaken
 5. zullen namaken
 6. zullen namaken
o.v.t.t.
 1. zou namaken
 2. zou namaken
 3. zou namaken
 4. zouden namaken
 5. zouden namaken
 6. zouden namaken
en verder
 1. is nagemaakt
 2. zijn nagemaakt
diversen
 1. maak na!
 2. maakt na!
 3. nagemaakt
 4. namakend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für namaken:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fälschen falsificeren; kopiëren; nabootsen; namaken; vervalsen kopie maken; kopie trekken; kopiëren; reproduceren; verdubbelen; vermenigvuldigen
imitieren falsificeren; kopiëren; nabootsen; namaken; vervalsen imiteren; kopie maken; kopiëren; nabootsen; nadoen; navolgen
kopieren kopiëren; nabootsen; namaken fotokopiëren; imiteren; kopie maken; kopiëren; nabootsen; nadoen; navolgen; overschrijven; reproduceren; stencilen
nachahmen kopiëren; nabootsen; namaken imiteren; kopie maken; kopie trekken; kopiëren; nabootsen; nadoen; navolgen; naäpen
nachbilden falsificeren; kopiëren; nabootsen; namaken; vervalsen dupliceren; fotokopiëren; imiteren; kopie maken; kopie trekken; kopiëren; multipliceren; nabootsen; nadoen; navolgen; reproduceren
nachmachen falsificeren; kopiëren; nabootsen; namaken; vervalsen imiteren; kopie maken; kopie trekken; kopiëren; nabootsen; nadoen; navolgen; naäpen
verfälschen falsificeren; kopiëren; nabootsen; namaken; vervalsen kopie trekken; kopiëren
vervielfältigen falsificeren; kopiëren; nabootsen; namaken; vervalsen dupliceren; kopie maken; kopie trekken; kopiëren; multipliceren; reproduceren; stencilen; verdubbelen; vermenigvuldigen; verveelvoudigen

Verwandte Wörter für "namaken":


Verwandte Definitionen für "namaken":

 1. zo maken dat het op het voorbeeld lijkt1
  • zij heeft de handtekening nagemaakt1

Wiktionary Übersetzungen für namaken:


Cross Translation:
FromToVia
namaken fälschen counterfeit — To produce something that appears to be official or valid
namaken imitieren; nachahmen; nachbilden copier — Traductions à trier suivant le sens