Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. nogal:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für nogal (Niederländisch) ins Deutsch

nogal:


Übersetzung Matrix für nogal:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- betrekkelijk; redelijk; tamelijk
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- wel
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
angemessen behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk adequaat; decent; deugdzaam; eerbaar; eerzaam; fatsoenlijk; gepast; geschikt; geëigend; juist; keurig; manierlijk; netjes; ordentelijk; passend; welvoeglijk; zedig
anständig behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk behoorlijk; beschaafd; billijk; danig; deugdzaam; duchtig; eerlijk; eerzaam; fair; fatsoenlijk; geciviliseerd; gecultiveerd; geschikt; kuis; net; netjes; ontwikkeld; ordentelijk; redelijk; rein; schappelijk; schoon; welgemanierd; wellevend; welopgevoed; zedig
beträchtlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; eerbiedwekkend; enorm; flink; fors; indrukwekkend; substantieel; terdege; wel degelijk
erheblich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; eerbiedwekkend; enorm; flink; fors; indrukwekkend; substantieel; terdege; wel degelijk
ganz behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk algeheel; allemaal; alles; compleet; fulltime; gaaf; heel; hele; helemaal; intact; kompleet; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; puur; totaal; virginaal; volkomen; volledig; volslagen; voluit; zuiver
natürlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk 'tuurlijk; allicht; bijgevolg; dus; eenvoudig; logisch; natuurlijk; ongedwongen; ongekunsteld; onontkomelijk; onverplicht; spontaan; uit vrije wil; uiteraard; vanzelfsprekend; vrijwillig; zeker; zonder twijfel
relativ behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk betrekkelijk; relatief; vergelijkend
verhältnismäßig behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk betrekkelijk; naar verhouding; relatief
ziemlich behoorlijk; nogal; redelijk; tamelijk aanmerkelijk; aanzienlijk; beduidend; behoorlijk; behoorlijke; betrekkelijk; eerbiedwekkend; enorm; flink; fors; indrukwekkend; nogal wat; redelijke; relatief; tamelijk veel; tamelijke; terdege; vrij veel; vrij wat; wel degelijk

Synonyms for "nogal":


Verwandte Definitionen für "nogal":

  1. behoorlijk, maar niet uitzonderlijk1
    • ik ben nogal verkouden1

Wiktionary Übersetzungen für nogal:

nogal
adverb
  1. tamelijk, in aanzienlijke mate
nogal
  1. sehr; in großem Maße

Cross Translation:
FromToVia
nogal ziemlich; einigermaßen pretty — somewhat
nogal eher; ziemlich rather — somewhat, fairly

Verwandte Übersetzungen für nogal