Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. onbestendig:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onbestendig (Niederländisch) ins Deutsch

onbestendig:

onbestendig Adjektiv

  1. onbestendig (wisselvallig; veranderlijk)

Übersetzung Matrix für onbestendig:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
flatterhaft onbestendig; veranderlijk; wisselvallig barok; fladderig; grillig; lichtjes; los; nukkig; onberekenbaar; ongedurig; onvast; onvoorspelbaar; rank; vlinderachtig; wankel; wankelbaar; wankelend; wispelturig
unbeständig onbestendig; veranderlijk; wisselvallig aarzelend; buiig; geestelijk onstabiel; grillig; halfslachtig; inconsistent; labiel; los; nukkig; onberekenbaar; ongedurig; onstabiel; onstandvastig; onvast; onvoorspelbaar; rank; schoorvoetend; twijfelmoedig; variërend; veranderlijk; wankel; wankelbaar; wankelend; wankelmoedig; weifelend; wispelturig; wisselend; wisselvallig
variabel onbestendig; veranderlijk; wisselvallig grillig; nukkig; onberekenbaar; onvoorspelbaar; variabel; variabele; variërend; wispelturig
veränderlich onbestendig; veranderlijk; wisselvallig grillig; los; nukkig; onberekenbaar; onvast; onvoorspelbaar; rank; variabele; wankel; wankelbaar; wankelend; wispelturig
wandelbar onbestendig; veranderlijk; wisselvallig grillig; los; nukkig; onberekenbaar; onvast; onvoorspelbaar; rank; variabele; variërend; wankel; wankelbaar; wankelend; wispelturig; wisselend; wisselvallig

Verwandte Wörter für "onbestendig":


Wiktionary Übersetzungen für onbestendig:


Cross Translation:
FromToVia
onbestendig variabel variable — likely to vary
onbestendig veränderlich; beweglich; mobil mobile — Qui se meut ou qui peut être mû, qui n’est pas fixe. (Sens général).