Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. onverplicht:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onverplicht (Niederländisch) ins Deutsch

onverplicht:

onverplicht Adjektiv

  1. onverplicht (vrijwillig; spontaan; uit vrije wil)

Übersetzung Matrix für onverplicht:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
frei onverplicht; spontaan; uit vrije wil; vrijwillig bandeloos; benaderbaar; beschikbaar; disponibel; frank; genaakbaar; gratis; in vrijheid; kosteloos; ledig; leeg; losbandig; niet belast; onafhankelijk; onbedekt; onbelast; onbelast inkomen; onbewoond; onbezet; ongebonden; ongebreideld; ongehinderd; ongemoeid; ongestoord; onoverdekt; onverstoord; open; pro deo; rechttoe; toegankelijk; vacant; voor niets; vrij; vrij van schulden; vrijuit; zonder kosten
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
freiwillig onverplicht; spontaan; uit vrije wil; vrijwillig uit zichzelf
natürlich onverplicht; spontaan; uit vrije wil; vrijwillig 'tuurlijk; allicht; behoorlijk; bijgevolg; dus; eenvoudig; logisch; natuurlijk; nogal; ongedwongen; ongekunsteld; onontkomelijk; redelijk; tamelijk; uiteraard; vanzelfsprekend; zeker; zonder twijfel
spontan onverplicht; spontaan; uit vrije wil; vrijwillig
uneigennützig onverplicht; spontaan; uit vrije wil; vrijwillig belangeloos; niet egoïstisch; onbaatzuchtig; onzelfzuchtig
ungekünstelt onverplicht; spontaan; uit vrije wil; vrijwillig in een handomdraai; moeiteloos; natuurlijk; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongedwongen; ongekunsteld; ongeopend; vanzelf; zonder moeite
ungezwungen onverplicht; spontaan; uit vrije wil; vrijwillig in een handomdraai; moeiteloos; vanzelf; zonder moeite
zwanglos onverplicht; spontaan; uit vrije wil; vrijwillig in een handomdraai; moeiteloos; vanzelf; zonder moeite

Verwandte Wörter für "onverplicht":

  • onverplichte