Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. onverzwakt:


Niederländisch

Detailübersetzungen für onverzwakt (Niederländisch) ins Deutsch

onverzwakt:

onverzwakt Adjektiv

  1. onverzwakt (onaangetast)

Übersetzung Matrix für onverzwakt:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gelassen onaangetast; onverzwakt bedaard; beheerst; evenwichtig; geduldig; gelaten; gelijkmoedig; gerust; in evenwicht; kalm; kalm afwachtend; koelbloedig; lankmoedig; lijdzaam; luchthartig; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbekommerd; onbesuisd; onbewogen; onbezorgd; ongebruikt; ongeopend; onverschillig; rustig; stoïcijns; zorgeloos
gleichgültig onaangetast; onverzwakt afstandelijk; indifferent; koel; koud; laconiek; lauw; om het even wat; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongefundeerd; ongegrond; ongemotiveerd; ongeopend; ongevoelig; ongeïnteresseerd; onverschillig; onverschillig wat; zonder grond
rein onaangetast; onverzwakt cru; gaaf; gekuist; gereinigd; gewoonweg; hygiënisch; klinkklaar; kuis; louter; maagdelijk; natuurlijk; net; netjes; onaangebroken; onaangeraakt; onaangeroerd; onaangetast; onbesmet; onbevlekt; ongebruikt; ongedwongen; ongekunsteld; ongeopend; ongerept; onomwonden; onschuldig; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; openlijk; proper; pure; puur; rechttoe; rechttoe rechtaan; regelrecht; rein; ronduit; schoon; virginaal; vlekkeloos; zedig gemaakt; zindelijk; zuiver; zuivere
unangetastet onaangetast; onverzwakt gaaf; maagdelijk; onaangebroken; onaangeraakt; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongeopend; ongerept; puur; virginaal; zuiver
unberührt onaangetast; onverzwakt emotieloos; gaaf; gevoelloos; hard; hardvochtig; harteloos; koelbloedig; kuis; liefdeloos; maagdelijk; onaangebroken; onaangeraakt; onaangeroerd; onaangetast; onbevlekt; onbewogen; ongebruikt; ongeopend; ongerept; ongevoelig; onschuldig; onverschillig; puur; rein; virginaal; zielloos; zuiver
unbewegt onaangetast; onverzwakt bedaard; gelijkmoedig; kalm; kalmpjes; koelbloedig; onaangebroken; onaangeroerd; onaangetast; onbewogen; ongebruikt; ongeopend; onverschillig; onverstoorbaar; rustig; sereen
unversehrt onaangetast; onverzwakt gaaf; heelhuids; maagdelijk; nieuw; onaangebroken; onaangeraakt; onaangeroerd; onaangetast; ongebruikt; ongedeerd; ongekwetst; ongeopend; ongerept; ongeschonden; pas gekocht; puur; virginaal; zuiver