Niederländisch

Detailübersetzungen für ronduit (Niederländisch) ins Deutsch

ronduit:

ronduit adv

 1. ronduit (onverbloemd; openhartig; onomwonden; )
 2. ronduit (oprecht; echt; eerlijk; menens)
  ehrlich; aufrecht; geradeheraus; wahrhaft
 3. ronduit (openhartig; oprecht; open; )
 4. ronduit (klinkklaar; puur; regelrecht; gewoonweg)
  lauter; einfach; rundheraus; unverfälscht; rein; geradeweg; ehrlich; pur
 5. ronduit (stellig; beslist; zeker; absoluut)
 6. ronduit (openlijk)
  ehrlich; aufrecht; schnurgerade; wahr; offen; ernsthaft; direkt; fair; aufrichtig; geradeheraus; rundheraus; unverstellt
 7. ronduit (gladweg; gewoonweg)
  glattweg

Übersetzung Matrix für ronduit:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
offen onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; openlijk; ronduit; ruiterlijk benaderbaar; contemplatief; cru; eerlijk; frank; genaakbaar; genereus; goedgeefs; gul; ledig; leeg; mild; niet beschroomd; niet dicht; onbedeesd; onbeschroomd; onbewoond; onbezet; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; rechtschapen; rechttoe; rechttoe rechtaan; royaal; ruimhartig; scheutig; stoutmoedig; toegankelijk; vrijgevig; vrijmoedig; vrijpostig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aufrecht echt; eerlijk; menens; openlijk; oprecht; ronduit contemplatief; dapper; heldhaftig; heroïsch; kloek; moedig; onverschrokken; overeind; rechtop; rechtopstaand; staand; stout; stoutmoedig
aufrichtig onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; openlijk; ronduit; ruiterlijk braaf; contemplatief; cru; eerlijk; fair; met open vizier; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; rechtgeaard; rechtschapen; rechttoe rechtaan; rechtvaardig; rondborstig
direkt openlijk; ronduit acuut; bijna; contemplatief; dadelijk; direct; frontaal; gauw; gelijk; gezwind; haast; in een tel; in een wip; klassikaal; linea recta; meteen; nagenoeg; ongezouten; onmiddellijk; onverwijld; prompt; rechtstreeks; regelrecht; schier; terstond; welhaast; zo meteen
ehrlich echt; eerlijk; gewoonweg; klinkklaar; menens; openlijk; oprecht; puur; regelrecht; ronduit billijk; contemplatief; echt; eerlijk; effectief; fair; fideel; geschikt; heus; metterdaad; ongeveinsd; open; openhartig; oprecht; rechtdoorzee; rechtschapen; redelijk; reëel; rondborstig; schappelijk; trouwhartig; waar; waarachtig; warempel; werkelijk
eindeutig absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker aanschouwelijk; begrijpelijk; duidelijk; eenduidig; flagrant; helder; herkenbaar; ondubbelzinnig; onmiskenbaar; onweerlegbaar; op heterdaad; overduidelijk; vast en zeker; verstaanbaar; zo klaar als een klontje; zonneklaar
einfach gewoonweg; klinkklaar; puur; regelrecht; ronduit aangenaam; bescheiden; comfortabel; discreet; discrete; domweg; dunnetjes; echt; eenvoudig; eenvoudigweg; gangbaar; gebruikelijk; gemakkelijk; gemeen; geriefelijk; gewoon; gewoonweg; heus; in een handomdraai; ingetogen; kies; klinkklaar; kortweg; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; licht; lichtwegend; magertjes; makkelijk; matig; moeiteloos; natuurlijk; nederig; niet hoogmoedig; niet moeilijk; niet voornaam; normaal; onderdanig; onedel; ongecompliceerd; ongekunsteld; ootmoedig; rechttoe; schraal; schraaltjes; simpel; simpelweg; sober; sobertjes; stemmig; van eenvoudige komaf; vanzelf; werkelijk; zo maar; zomaar; zonder moeite; zonder pretenties
einwandfrei absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker brandschoon; correct; foutloos; gaaf; goed; juist; keurig; loepzuiver; onaangetast; onberispelijk; onbesproken; onbevlekt; onschuldig; onweerlegbaar; perfect; perfekt; precies; puntgaaf; rein; smetteloos; vast en zeker; vlekkeloos; volmaakt
endgültig absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker blijvend; definitief; definitieve; onherstelbaar; onverandelijk; onweerlegbaar; permanent; reddeloos; vast en zeker; vastgesteld; vaststaand; voorgoed
entschieden absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker bepaald; beslist; besluitvaardig; dapper; doortastend; drastisch; een zekere; eenduidig; ferm; gedecideerd; gedetermineerd; heldhaftig; heroïsch; kloek; kordaat; krachtdadig; krachtig; moedig; ondubbelzinnig; onverschrokken; onweerlegbaar; resoluut; sterk; stout; stoutmoedig; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten
entschlossen absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker beslist; besluitvaardig; dapper; doortastend; drastisch; ferm; gedecideerd; heldhaftig; heroïsch; kloek; kordaat; krachtdadig; krachtig; moedig; onverschrokken; resoluut; standvastig; sterk; stout; stoutmoedig; vastberaden; vastbesloten
ernsthaft openlijk; ronduit ernstig; heel erg; serieus; vol ernst; werkelijk menend
fair openlijk; ronduit billijk; cru; eerlijk; fair; geschikt; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; rechtschapen; rechttoe rechtaan; redelijk; schappelijk; sportief
freimütig onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; ronduit; ruiterlijk koen; kranig; manmoedig; met open vizier; niet beschroomd; onbedeesd; onbeducht; onbeschroomd; onbevangen; onbevreesd; onverholen; onverschrokken; onvervaard; rondborstig; stoutmoedig; vermetel; vrijmoedig; vrijpostig
gerade heraus absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker
geradeheraus echt; eerlijk; menens; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; openlijk; oprecht; ronduit; ruiterlijk contemplatief; cru; eerlijk; gulweg; met open vizier; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; platweg; rechtschapen; rechttoe rechtaan; rondborstig
geradeweg gewoonweg; klinkklaar; puur; regelrecht; ronduit
gewiß absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker bepaald; beslist; echt; een zekere; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker
glattweg gewoonweg; gladweg; ronduit
lauter gewoonweg; klinkklaar; puur; regelrecht; ronduit onvermengd; puur; zuiver
offenherzig onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; ronduit; ruiterlijk cru; eerlijk; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openlijk; oprecht; rechtschapen; rechttoe rechtaan
pur gewoonweg; klinkklaar; puur; regelrecht; ronduit cru; echt; eerlijk; gaaf; gekuist; gereinigd; gewoonweg; klinkklaar; maagdelijk; netjes; onaangeraakt; ongerept; onomwonden; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; onvervalst; open; openlijk; oprecht; pure; puur; rechtschapen; rechttoe; rechttoe rechtaan; virginaal; zedig gemaakt; zuiver; zuivere
rein gewoonweg; klinkklaar; puur; regelrecht; ronduit cru; gaaf; gekuist; gereinigd; gewoonweg; hygiënisch; klinkklaar; kuis; louter; maagdelijk; natuurlijk; net; netjes; onaangebroken; onaangeraakt; onaangeroerd; onaangetast; onbesmet; onbevlekt; ongebruikt; ongedwongen; ongekunsteld; ongeopend; ongerept; onomwonden; onschuldig; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; onverzwakt; openlijk; proper; pure; puur; rechttoe; rechttoe rechtaan; rein; schoon; virginaal; vlekkeloos; zedig gemaakt; zindelijk; zuiver; zuivere
rundheraus absoluut; beslist; gewoonweg; klinkklaar; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; openlijk; puur; regelrecht; ronduit; ruiterlijk; stellig; zeker botweg; contemplatief; gladaf; met open vizier; onverholen; platweg; rondborstig
schnurgerade openlijk; ronduit direct; duidelijk; frontaal; kaarsrecht; klassikaal; lijnrecht; linea recta; loodrecht; recht; recht door zee; rechtstreeks; regelrecht
sicher absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker accuraat; assertief; bepaald; beslist; besluitvaardig; duidelijk; echt; een zekere; feitelijk; ferm; fiks; flagrant; flink; gedecideerd; geheid; gewis; heel zeker; herkenbaar; heus; jazeker; kordaat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onfeilbaar; ongetwijfeld; onmiskenbaar; onwankelbaar; onwrikbaar; op heterdaad; overduidelijk; pal; precies; resoluut; reëel; secuur; standvastig; stellig; stevig; stipt; vast; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; veilig; volhardend; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker; zelfbewust; zelfverzekerd; zo klaar als een klontje; zonneklaar; zorgvuldig
sicherlich absoluut; beslist; ronduit; stellig; zeker
unumwunden onbewimpeld; onomwonden; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; vrij; vrijelijk; vrijuit
unverblümt onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; oprecht; ronduit; ruiterlijk; vrij; vrijelijk; vrijuit cru; direct; ongezouten; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openlijk; rechttoe rechtaan
unverfälscht gewoonweg; klinkklaar; puur; regelrecht; ronduit cru; echt; gaaf; gewoonweg; heus; klinkklaar; maagdelijk; onaangeraakt; ongerept; onomwonden; onverbloemd; onverholen; onvermengd; onversneden; onvervalst; openlijk; pure; puur; rechttoe; rechttoe rechtaan; virginaal; werkelijk; zuiver; zuivere
unverhohlen onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openhartig; ronduit; ruiterlijk cru; met open vizier; onomwonden; onverbloemd; onverholen; openlijk; rechttoe rechtaan; rondborstig
unverstellt openlijk; ronduit
wahr openlijk; ronduit echt; effectief; gewoonweg; heus; juist; klinkklaar; kloppend; metterdaad; precies; rechttoe; reëel; uitgerekend; waar; waarachtig; warempel; werkelijk
wahrhaft echt; eerlijk; menens; oprecht; ronduit ongeveinsd; oprecht; voorwaar; waarachtig