Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. soezerig:


Niederländisch

Detailübersetzungen für soezerig (Niederländisch) ins Deutsch

soezerig:

soezerig Adjektiv

  1. soezerig (doezelig; suf)
    duselig; schlaff; dumpf; betäubt; dumpfig; dösig
  2. soezerig (versuft; suf; geesteloos; )
    betäubt; stumpfsinnig; dösig; duselig

Übersetzung Matrix für soezerig:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
betäubt daas; doezelig; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft bedwelmd; onder invloed; verdoofd
dumpf doezelig; soezerig; suf afgedempt; banaal; bedompt; benauwd; beslagen; dof; drukkend; duf; gedempt; glansloos; grauwkleurig; grijs; grof; laag-bij-de-grond; lomp; mat; muf; niet helder; onduidelijk; plat; platvloers; schunnig; suf; triviaal; vaag; vunzig
dumpfig doezelig; soezerig; suf afgedempt; banaal; dof; flets; gedempt; grauwkleurig; grijs; grof; laag-bij-de-grond; lomp; mat; niet helder; onduidelijk; plat; platvloers; schunnig; triviaal; vaag; vunzig
duselig daas; doezelig; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft aangeschoten; bedwelmd; beneveld; beschonken; dommelig; lodderig; onder invloed; slaperig; soezig; suffig; teut; tipsy; verdoofd; versuft
dösig daas; doezelig; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft dommelig; eentonig; lodderig; monotoon; saai; slaapverwekkend; slaperig; soezig; suffig; versuft
schlaff doezelig; soezerig; suf armzalig; bleekjes; dof; dood; flets; futloos; gammel; geesteloos; karig; krachteloos; krakkemikkig; krukkig; lamlendig; levenloos; lusteloos; mager; mat; niet bezield; niet helder; onbeholpen; onbezield; onhandig; pips; pover; schamel; schraal; schutterig; slap; slapjes; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; wankel; wee; ziekelijk; zwak
stumpfsinnig daas; dof; geesteloos; mat; soezerig; suf; versuft achterlijk; afgestompt; afstompend; breinloos; dom; eentonig; eenvoudig; geestdodend; geesteloos; gek; gemakkelijk; geschift; gestoord; hersenloos; idioot; idioterig; krankjorum; krankzinnig; licht; maf; makkelijk; mesjogge; niet goed snik; niet moeilijk; onbenullig; onnozel; onverstandig; saai; simpel; stom; stompzinnig; stupide; suf; verstandeloos; zot

Verwandte Wörter für "soezerig":

  • soezerige