Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. uitzingen:


Niederländisch

Detailübersetzungen für uitzingen (Niederländisch) ins Deutsch

uitzingen:

uitzingen Verb (zing uit, zingt uit, zong uit, zongen uit, uitgezongen)

 1. uitzingen (uithouden; dragen; volhouden; )
  aushalten; tragen; ertragen; durchhalten; ausgestreckt halten; ausharren
  • aushalten Verb (halte aus, hältst aus, hält aus, hielt aus, hieltet aus, ausgehalten)
  • tragen Verb (trage, trägst, trägt, trug, trugt, getragen)
  • ertragen Verb (ertrage, erträgst, erträgt, ertrug, ertrugt, ertragen)
  • durchhalten Verb (halte durch, hältst durch, hält durch, hielt durch, hieltet durch, durchgehalten)
  • ausharren Verb (harre aus, harrst aus, harrt aus, harrte aus, harrtet aus, ausgeharrt)

Konjugationen für uitzingen:

o.t.t.
 1. zing uit
 2. zingt uit
 3. zingt uit
 4. zingen uit
 5. zingen uit
 6. zingen uit
o.v.t.
 1. zong uit
 2. zong uit
 3. zong uit
 4. zongen uit
 5. zongen uit
 6. zongen uit
v.t.t.
 1. heb uitgezongen
 2. hebt uitgezongen
 3. heeft uitgezongen
 4. hebben uitgezongen
 5. hebben uitgezongen
 6. hebben uitgezongen
v.v.t.
 1. had uitgezongen
 2. had uitgezongen
 3. had uitgezongen
 4. hadden uitgezongen
 5. hadden uitgezongen
 6. hadden uitgezongen
o.t.t.t.
 1. zal uitzingen
 2. zult uitzingen
 3. zal uitzingen
 4. zullen uitzingen
 5. zullen uitzingen
 6. zullen uitzingen
o.v.t.t.
 1. zou uitzingen
 2. zou uitzingen
 3. zou uitzingen
 4. zouden uitzingen
 5. zouden uitzingen
 6. zouden uitzingen
en verder
 1. ben uitgezongen
 2. bent uitgezongen
 3. is uitgezongen
 4. zijn uitgezongen
 5. zijn uitgezongen
 6. zijn uitgezongen
diversen
 1. zing uit!
 2. zingt uit!
 3. uitgezongen
 4. uitzingend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für uitzingen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ausgestreckt halten doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden
aushalten doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden doorleven; doorstaan; dulden; financieel steunen; financieren; onderhouden; standhouden; velen; verdragen; verduren; verteren; zich staande houden
ausharren doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden doorgaan; doorleven; doorstaan; doorzetten; dulden; standhouden; velen; verdragen; verduren; verteren; volharden; volhouden; zich staande houden
durchhalten doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden doordouwen; doorknokken; doorleven; doorstaan; doorzetten; dulden; standhouden; velen; verdragen; verduren; verteren; zich staande houden
ertragen doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden doorleven; doorstaan; lijden; obstructie plegen; verdragen; verduren; verteren
tragen doorstaan; dragen; dulden; harden; uithouden; uitzingen; verdragen; verduren; volhouden aan hebben; doorleven; doorstaan; dragen; gebukt gaan onder; sjouwen; tempo maken; torsen; verdragen; verduren; verteren; zeulen