Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. verdraagzaam:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für verdraagzaam (Niederländisch) ins Deutsch

verdraagzaam:

verdraagzaam Adjektiv

  1. verdraagzaam
    verträglich; duldsam; tolerant; friedlich

Übersetzung Matrix für verdraagzaam:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
duldsam verdraagzaam clement; edel; edelmoedig; goedhartig; grootmoedig; groots; mak; mild; nobel; tolerant; welwillend; zacht; zachtaardig
friedlich verdraagzaam bedaard; gelijkmoedig; geweldloos; kalm; kalmpjes; onbewogen; rustig; sereen; stil; vredelievend; vredig; vreedzaam
tolerant verdraagzaam clement; edel; edelmoedig; goedhartig; grootmoedig; groots; mak; mild; nobel; ruimdenkend; tolerant; welwillend; zacht; zachtaardig
verträglich verdraagzaam draaglijk; eendrachtig; eensgezind; harmonieus; licht verteerbaar; saamhorig; te verdragen; verdraaglijk; verteerbaar

Verwandte Wörter für "verdraagzaam":


Wiktionary Übersetzungen für verdraagzaam:


Cross Translation:
FromToVia
verdraagzaam tolerant tolerant — tending to permit, allow, understand, or accept something
verdraagzaam gutmütig débonnairebon, gentil, bienveillant.