Niederländisch

Detailübersetzungen für vreselijk (Niederländisch) ins Deutsch

vreselijk:

vreselijk Adjektiv

 1. vreselijk (ontzettend; verschrikkelijk)
 2. vreselijk (schrikaanjagend; verschrikkelijk; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend)
 3. vreselijk (schrikbarend; ontzettend; schrikwekkend; ijzingwekkend)
 4. vreselijk (gruwelijk; verschrikkelijk; afgrijselijk; afschuwelijk)

Übersetzung Matrix für vreselijk:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- afschuwelijk; verschrikkelijk
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abscheuerregend afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; afzichtelijk; barbaars; beestachtig; bruut; foeilelijk; gedrochtelijk; goor; inhumaan; lelijk; misvormd; monsterlijk; oerlelijk; onmenselijk; onverkwikkelijk; ranzig; smerig; stuitend; vies; walgelijk; wanstaltig; weerzinwekkend; wreed
arg ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk gemeen; kwaadwillig; met slechte intentie; schromelijk; slecht; vals
ekelhaft afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; banaal; goor; grof; laag-bij-de-grond; lelijk; lomp; misselijk; misselijkmakend; morsig; naar; onpasselijk; onverkwikkelijk; onwel; plat; platvloers; ranzig; schunnig; slonzig; slordig; smerig; stuitend; triviaal; vies; viezig; voddig; vuil; vunzig; walgelijk; weerzinwekkend
entsetzlich afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; ontiegelijk; onverkwikkelijk; schandalig; schandelijk; stuitend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
furchtbar afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bijzonder; bliksems; bruut; buitengewoon; delicaat; dreigend; eng; enorm; ergst; extreem; godgeklaagd; grootst; hachelijk; hatelijk; hemeltergend; hoogst; inhumaan; kritiek; lastig; maximaal; meest; misselijkmakend; monsterlijk; netelig; onmenselijk; ontiegelijk; penibel; precair; schandalig; schandelijk; stekelig; ten hemel schreiend; uiterst; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; vijandig; walgelijk; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk
fürchterlich afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; godgeklaagd; hemeltergend; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; ontiegelijk; schandalig; schandelijk; schromelijk; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk
grauenerregend afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; akelig; barbaars; beestachtig; bitterkoud; bliksems; bruut; eng; godgeklaagd; griezelig; hemeltergend; ijskoud; ijzig; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; schandalig; schandelijk; sinister; steenkoud; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk
grausam afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk barbaars; beestachtig; brutaal; bruut; godgeklaagd; hemeltergend; hondsbrutaal; inhumaan; meedogenloos; monsterlijk; onmenselijk; ten hemel schreiend; vrijpostig; wreed; zeer ergerlijk
grausig afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotend voor zintuigen; barbaars; beestachtig; bitterkoud; bliksems; bruut; ijskoud; ijzig; inhumaan; lelijk; monsterlijk; onmenselijk; steenkoud; verdraaid; verduiveld; weerzinwekkend; wreed
gräßlich afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; afzichtelijk; barbaars; beestachtig; bitterkoud; bliksems; brutaal; bruut; enorm; foeilelijk; godgeklaagd; hemeltergend; hondsbrutaal; ijskoud; ijzig; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; monsterlijk; oerlelijk; onmenselijk; ontiegelijk; schandalig; schandelijk; steenkoud; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; vrijpostig; walgelijk; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk
schaudererregend afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk atheïstisch; dreigend; eng; goddeloos; godgeklaagd; godloos; hemeltergend; ten hemel schreiend; zeer ergerlijk
schauderhaft afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk akelig; atheïstisch; bitterkoud; bliksems; bloedstelpend; bloedstollend; dreigend; eng; goddeloos; godgeklaagd; godloos; griezelig; hemeltergend; ijskoud; ijzig; sinister; steenkoud; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; zeer ergerlijk
schauervoll afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bruut; dreigend; eng; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
schaurig afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; barbaars; beestachtig; bruut; dreigend; eng; inhumaan; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
scheußlich ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; afzichtelijk; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; foeilelijk; goor; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; monsterlijk; oerlelijk; onmenselijk; ontiegelijk; onverkwikkelijk; ploertig; ranzig; schandalig; schandelijk; smerig; stuitend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; vies; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
schlimm ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk argwaan opwekkend; brutaal; delicaat; erg; ernstig; fel; gemeen; hachelijk; heel erg; heftig; hevig; hondsbrutaal; krachtig; kritiek; kwaadwillig; kwalijk; lastig; met slechte intentie; min; netelig; penibel; ploertig; precair; slecht; snood; vals; van bedenkelijke aard; verdacht; vrijpostig
schreckenerregend afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk dreigend; eng
schreckhaft afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk
schrecklich afgrijselijk; afschuwelijk; gruwelijk; ijzingwekkend; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; barbaars; beestachtig; bliksems; bruut; enorm; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; monsterlijk; onmenselijk; ontiegelijk; verdraaid; verduiveld; walgelijk; weerzinwekkend; wreed
schändlich ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; verschrikkelijk; vreselijk banaal; beestachtig; bliksems; dierlijk; grof; laag; laag-bij-de-grond; lomp; luguber; macaber; niet hoog; plat; platvloers; ploertig; schandalig; schandelijk; schunnig; spookachtig; triviaal; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; vunzig
unerhört ijzingwekkend; ontzettend; schrikbarend; schrikwekkend; vreselijk beschamend; onbehoorlijk; onbetamelijk; onfatsoenlijk; ongehoord; ongepast; onpassend; onverhoord; onwelgevoegelijk; onwelvoegelijk; schandalig; schandelijk; verfoeilijk

Verwandte Wörter für "vreselijk":

 • vreselijkheid, vreselijker, vreselijkere, vreselijkst, vreselijkste, vreselijke

Synonyms for "vreselijk":


Antonyme für "vreselijk":


Verwandte Definitionen für "vreselijk":

 1. heel erg akelig1
  • ik vond het vreselijk op school1
 2. heel erg of heel veel1
  • heb jij ook zo'n vreselijke dorst?1

Wiktionary Übersetzungen für vreselijk:

vreselijk
adjective
 1. bijzonder erg, schrikwekkend
vreselijk
Cross Translation:
FromToVia
vreselijk grauenhaft atrocious — evil, cruel
vreselijk boshaft dire — evil in great degree
vreselijk grauenhaft; erschütternd; grauenvoll harrowing — causing pain or distress
vreselijk entsetzlich; furchtbar; gräßlich; schrecklich affreux — Qui causer ou qui est propre à causer de la frayeur, de l’effroi.