Niederländisch

Detailübersetzungen für vrijpostig (Niederländisch) ins Deutsch

vrijpostig:

vrijpostig Adjektiv

  1. vrijpostig (brutaal; stoutmoedig; vrijmoedig; onbeschroomd; niet beschroomd)
    frech; onverfroren; keck; dreist
  2. vrijpostig (brutaal; hondsbrutaal)
    brutal; gewaltsam; ungehörig; unverschämt; unhöflich; ungezogen; grob; grausam; dreist; gewalttätig; unpassend; unschicklich; taktlos; schlimm; frech; unangenehm; gräßlich; unanständig; eiskalt; unartig; flegelhaft; schamlos; zudringlich; rotzfrech; ungesittet; unmanierlich
  3. vrijpostig (onbeschroomd; onbedeesd; vrijmoedig; stoutmoedig; niet beschroomd)
    freimütig; offen; dreist; unverschämt; keck

Übersetzung Matrix für vrijpostig:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
offen niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig benaderbaar; contemplatief; cru; eerlijk; frank; genaakbaar; genereus; goedgeefs; gul; ledig; leeg; mild; niet dicht; onbewimpeld; onbewoond; onbezet; onomwonden; onverbloemd; onverholen; open; openhartig; openlijk; oprecht; rechtschapen; rechttoe; rechttoe rechtaan; ronduit; royaal; ruimhartig; ruiterlijk; scheutig; toegankelijk; vrijgevig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brutal brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig agressief; barbaars; beestachtig; bruut; gewelddadig; hard; hardhandig; inhumaan; monsterlijk; onmenselijk; onzacht; ruw; wreed
dreist brutaal; hondsbrutaal; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig aanmatigend; adrem; arrogant; bijdehand; driest; gevat; hautain; hooghartig; onbeleefd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongemanierd; raak; respectloos; snedig
eiskalt brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig bitterkoud; ijskoud; ijzig; onder nul; steenkoud; stervenskoud; vriezend
flegelhaft brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig aanmatigend; boers; bot; dorps; hufterig; krukkig; lomp; onbeholpen; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongemanierd; onhandig; onhoffelijk; onopgevoed; respectloos; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; vlegelachtig
frech brutaal; hondsbrutaal; niet beschroomd; onbeschroomd; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig aanmatigend; boers; brutaal; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; ongemanierd; onhoffelijk; respectloos
freimütig niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig koen; kranig; manmoedig; met open vizier; onbeducht; onbevangen; onbevreesd; onbewimpeld; onomwonden; onverbloemd; onverholen; onverschrokken; onvervaard; openhartig; rondborstig; ronduit; ruiterlijk; stoutmoedig; vermetel
gewaltsam brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig aanvallend; agressief; erg; fel; gewelddadig; hard; hardhandig; heftig; hevig; krachtig; offensief; onzacht; ruw
gewalttätig brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig agressief; gewelddadig; hard; hardhandig; onzacht; ruw
grausam brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig afgrijselijk; afschuwelijk; barbaars; beestachtig; bruut; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; inhumaan; meedogenloos; monsterlijk; onmenselijk; ontzettend; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; ten hemel schreiend; verschrikkelijk; vreselijk; wreed; zeer ergerlijk
grob brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig aanmatigend; afgedempt; banaal; barbaars; beestachtig; bot; bruut; dierlijk; dorps; gedempt; godgeklaagd; grof; grofgebouwd; hard; hardhandig; heftig; hemeltergend; honds; inhumaan; krukkig; laag-bij-de-grond; log; lomp; meedogenloos; monsterlijk; niet helder; onbeheerst; onbeholpen; onbehouwen; onbeschaafd; onbeschaamd; onbeschoft; onduidelijk; ongegeneerd; ongepast; onhandig; onhebbelijk; onheus; onkies; onmenselijk; onopgevoed; onsierlijk van gedaante; onstuimig; onvertogen; onvriendelijk; onzacht; plat; platvloers; plomp; respectloos; ruw; schunnig; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; ten hemel schreiend; triviaal; vaag; verkeerd; verregaand; vervaagd; vunzig; weggezakt in het geheugen; wreed; zeer ergerlijk
gräßlich brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig afgrijselijk; afschuwelijk; afstotelijk; afstotend; afstotend voor zintuigen; afzichtelijk; barbaars; beestachtig; bitterkoud; bliksems; bruut; enorm; foeilelijk; godgeklaagd; gruwelijk; hemeltergend; ijskoud; ijzig; inhumaan; lelijk; misselijkmakend; monsterlijk; oerlelijk; onmenselijk; ontiegelijk; ontzettend; schandalig; schandelijk; schrikaanjagend; schrikbarend; schrikwekkend; steenkoud; ten hemel schreiend; verdraaid; verduiveld; verfoeilijk; verschrikkelijk; vreselijk; walgelijk; weerzinwekkend; wreed; zeer ergerlijk
keck brutaal; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig brutaalweg; doldriest; doodgemoederd; doodleuk; druk; drukpratend; geanimeerd; koen; kranig; lichtzinnig; manmoedig; onbeducht; onbevreesd; onverschrokken; onvervaard; overmoedig; roekeloos; stoutmoedig; vermetel; waaghalzig
onverfroren brutaal; niet beschroomd; onbeschroomd; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig
rotzfrech brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig brutaalweg; doodgemoederd; doodleuk
schamlos brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig amoreel; banaal; gemeen; grof; immoreel; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; obsceen; onbeleefd; onedel; ongemanierd; ongepast; onkies; onvertogen; onzedelijk; onzedig; plat; platvloers; ploertig; schaamteloos; schandalig; schuin; schunnig; triviaal; verfoeilijk; verkeerd; vies; vunzig; zedeloos
schlimm brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig argwaan opwekkend; delicaat; erg; ernstig; fel; gemeen; hachelijk; heel erg; heftig; hevig; ijzingwekkend; krachtig; kritiek; kwaadwillig; kwalijk; lastig; met slechte intentie; min; netelig; ontzettend; penibel; ploertig; precair; schrikbarend; schrikwekkend; slecht; snood; vals; van bedenkelijke aard; verdacht; verschrikkelijk; vreselijk
taktlos brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig amoreel; boers; hufterig; immoreel; indiscreet; krukkig; lomp; onbeholpen; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbescheiden; onbeschoft; ongemanierd; onhandig; onhebbelijk; onhoffelijk; ontactisch; onvriendelijk; onzedelijk; onzedig; schutterig; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; tactloos; zedeloos
unangenehm brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig afgezaagd; delicaat; ellendig; ergerlijk; gegeneerd; hachelijk; hinderlijk; huiveringwekkend; ijselijk; ijzingwekkend; irritant; kil; koud en vochtig; kritiek; langdraadig; langwijlig; lastig; lelijk; lelijk uitziend; melig; naar; netelig; niet schikkend; onaangenaam; onbehaaglijk; ongelegen; ongemakkelijk; onplezierig; onprettig; onverkwikkelijk; onwennig; opgelaten; penibel; precair; rot; saai; storend; stuitend; vervelend
unanständig brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig amoreel; boers; hufterig; immoreel; lomp; obsceen; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; onbetamelijk; oneerbaar; onfatsoenlijk; ongehoord; ongemanierd; ongepast; onhoffelijk; onkies; ontaard; onvertogen; onwelgevoeglijk; onwelvoegelijk; onzedelijk; onzedig; schuin; verkeerd; vies; vunzig; zedeloos
unartig brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig boers; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhoffelijk
ungehörig brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig onbehoorlijk; onbeleefd; onbetamelijk; onfatsoenlijk; ongehoord; ongemanierd; ongepast; onkies; onpassend; onvertogen; onwelgevoegelijk; onwelvoegelijk; verkeerd
ungesittet brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig onbeleefd; ongemanierd
ungezogen brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig boers; hufterig; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; onbetamelijk; onfatsoenlijk; ongehoord; ongemanierd; ongepast; onhoffelijk; onkies; onpassend; onvertogen; onwelgevoegelijk; onwelvoegelijk; verkeerd
unhöflich brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig boers; bot; hufterig; lomp; onaardig; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ongemanierd; onhartelijk; onhebbelijk; onhoffelijk; onopgevoed; onverdraagzaam; onvriendelijk; onwelwillend
unmanierlich brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig onbeleefd; ongemanierd; onhebbelijk; onvriendelijk; vlegelachtig
unpassend brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig boers; gebrekkig; hufterig; lastig; lomp; niet schikkend; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschoft; ondeugdelijk; ongemanierd; ongepast; onhoffelijk; onkies; onvertogen; storend; verkeerd
unschicklich brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig amoreel; immoreel; ongepast; onkies; onvertogen; onwelgevoeglijk; onwelvoeglijk; onzedelijk; onzedig; verkeerd; zedeloos
unverschämt brutaal; hondsbrutaal; niet beschroomd; onbedeesd; onbeschroomd; stoutmoedig; vrijmoedig; vrijpostig aanmatigend; beledigend; boers; hufterig; indiscreet; lomp; onbehoorlijk; onbehouwen; onbeleefd; onbeschaafd; onbeschaamd; onbescheiden; onbeschoft; onbetamelijk; onfatsoenlijk; ongegeneerd; ongehoord; ongemanierd; ongepast; onhoffelijk; onwelvoegelijk; respectloos; schandalig; schandelijk; verfoeilijk
zudringlich brutaal; hondsbrutaal; vrijpostig bemoeiziek; delicaat; hachelijk; indringerig; kritiek; lastig; netelig; opdringerig; penibel; precair

Verwandte Wörter für "vrijpostig":