Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für waarachtig (Niederländisch) ins Deutsch

waarachtig:

waarachtig Adjektiv

 1. waarachtig (waarlijk; vast en zeker; zeker; )
  sicher; unbedingt
 2. waarachtig (waarlijk; echt; zeker; )
  sicher; wirklich; gewiß; wahrlich
 3. waarachtig (waar; werkelijk)
  wahr; wirklich; richtig
 4. waarachtig (ongetwijfeld; zeker; vast en zeker; )
  zweifellos; sicher; gewiß
 5. waarachtig (heus; effectief; reëel; )
  wahr; wirklich; echt; wahrhaftig; das stimmt; ehrlich
 6. waarachtig
  wahrhaftig; wahrhaft

Übersetzung Matrix für waarachtig:

OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
richtig precies goed
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
das stimmt echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk echt; heus; inderdaad; jawel; jazeker; voorwaar; weliswaar; werkelijk
echt echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk contemplatief; echt; echte; heus; onvervalst; werkelijk; werkelijke
ehrlich echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk billijk; contemplatief; echt; eerlijk; fair; fideel; geschikt; gewoonweg; heus; klinkklaar; menens; ongeveinsd; open; openhartig; openlijk; oprecht; puur; rechtdoorzee; rechtschapen; redelijk; regelrecht; rondborstig; ronduit; schappelijk; trouwhartig; werkelijk
gewiß beslist; echt; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker absoluut; bepaald; beslist; een zekere; geheid; ongetwijfeld; ronduit; stellig; vast en zeker; zeker
richtig waar; waarachtig; werkelijk akkoord; correct; goed; in orde; juist; kloppend; krek; mee eens; net; precies; terecht; uitgerekend; waar
sicher beslist; echt; feitelijk; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker absoluut; accuraat; assertief; bepaald; beslist; besluitvaardig; duidelijk; een zekere; ferm; fiks; flagrant; flink; gedecideerd; geheid; heel zeker; herkenbaar; jazeker; kordaat; nauwgezet; nauwkeurig; nauwlettend; net; onfeilbaar; ongetwijfeld; onmiskenbaar; onwankelbaar; onwrikbaar; op heterdaad; overduidelijk; pal; precies; resoluut; ronduit; secuur; standvastig; stellig; stevig; stipt; vast en zeker; vastberaden; vastbesloten; vasthoudend; veilig; volhardend; waarlijk; zeker; zelfbewust; zelfverzekerd; zo klaar als een klontje; zonneklaar; zorgvuldig
unbedingt beslist; feitelijk; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker absoluut; beslist; geheid; ongetwijfeld; onvoorwaardelijk; per se; pertinent; ten enenmale; vast en zeker; vaststaand; volstrekt; zeker
wahr echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk echt; gewoonweg; heus; juist; klinkklaar; kloppend; openlijk; precies; rechttoe; ronduit; uitgerekend; waar; werkelijk
wahrhaft waarachtig echt; eerlijk; menens; ongeveinsd; oprecht; ronduit; voorwaar
wahrhaftig echt; effectief; heus; metterdaad; reëel; waar; waarachtig; warempel; werkelijk daadwerkelijk; echt; ernstig; feitelijk; heus; in feite; in werkelijkheid; inderdaad; jawel; jazeker; serieus; voorwaar; weliswaar; werkelijk; werkelijk menend
wahrlich beslist; echt; geheid; gewis; heus; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; wel degelijk; welzeker; zeker zowaar
wirklich beslist; echt; effectief; geheid; gewis; heus; metterdaad; reëel; stellig; vast en zeker; voorzeker; waar; waarachtig; waarlijk; warempel; wel degelijk; welzeker; werkelijk; zeker daadwerkelijk; echte; eigenlijk; feitelijk; in feite; in werkelijkheid; reëel; werkelijk; werkelijke; zowaar
zweifellos beslist; geheid; gewis; heus; ongetwijfeld; vast en zeker; voorzeker; waarachtig; waarlijk; welzeker; zeker

Verwandte Wörter für "waarachtig":

 • waarachtigheid, waarachtiger, waarachtigere, waarachtigst, waarachtigste, waarachtige

Wiktionary Übersetzungen für waarachtig:


Cross Translation:
FromToVia
waarachtig echt; recht; wahr; wahrhaft; real; wirklich réelvéritable, effectif, vrai, sans fiction ni figure.
waarachtig wahr; echt; recht; wahrhaft; im Recht; rechthabend vrai — Qui est conforme à la vérité, à ce qui est réellement.
waarachtig fürwahr; wahrhaftig; wahrlich; wirklich vraiment — Traduction à trier