Niederländisch

Detailübersetzungen für wijzigen (Niederländisch) ins Deutsch

wijzigen:

wijzigen Verb (wijzig, wijzigt, wijzigde, wijzigden, gewijzigd)

 1. wijzigen (afwisselen; veranderen; verwisselen; herzien)
  ändern; verändern; tauschen; abwechseln; wechseln; variieren; abändern; amendieren; abwandeln; erschaffen; eintauschen; verfertigen; entstehen; ausbauen; bilden; anfertigen; entarten; auswirken; entfalten; flattern
  • ändern Verb (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • verändern Verb (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • tauschen Verb (tausche, tauschst, tauscht, tauschte, tauschtet, getauscht)
  • abwechseln Verb (wechsele ab, wechselst ab, wechselt ab, wechselte ab, wechseltet ab, abgewechselt)
  • wechseln Verb (wechsele, wechselst, wechselt, wechselte, wechseltet, gewechselt)
  • variieren Verb (variiere, variierst, variiert, variierte, variiertet, variiert)
  • abändern Verb (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
  • amendieren Verb (amendiere, amendierst, amendiert, amendierte, amendiertet, amendiert)
  • abwandeln Verb (wandele ab, wandelst ab, wandelt ab, wandelte ab, wandeltet ab, abgewandelt)
  • erschaffen Verb
  • eintauschen Verb (tausche ein, tauscht ein, tauschte ein, tauschtet ein, eingetauscht)
  • verfertigen Verb (verfertige, verfertigst, verfertigt, verfertigte, verfertigtet, verfertigt)
  • entstehen Verb (entstehe, entstehst, entsteht, entstand, entstandet, entstanden)
  • ausbauen Verb (baue aus, baust aus, baut aus, baute aus, bautet aus, ausgebaut)
  • bilden Verb (bilde, bildest, bildet, bildete, bildetet, gebildet)
  • anfertigen Verb (fertige an, fertigst an, fertigt an, fertigte an, fertigtet an, angefertigt)
  • entarten Verb (entarte, entartest, entartet, entartete, entartetet, entartet)
  • auswirken Verb (wirke aus, wirkst aus, wirkt aus, wirkte aus, wirktet aus, ausgewirkt)
  • entfalten Verb (entfalte, entfaltest, entfaltet, entfaltete, entfaltetet, entfaltet)
  • flattern Verb (flattre, flatterst, flattert, flatterte, flattertet, geflattert)
 2. wijzigen
  ändern; verändern; modifizieren; umgestalten; abändern; umändern
  • ändern Verb (ändere, änderst, ändert, änderte, ändertet, geändert)
  • verändern Verb (verändere, veränderst, verändert, veränderte, verändertet, verändert)
  • modifizieren Verb (modifiziere, modifizierst, modifiziert, modifizierte, modifiziertet, modifiziert)
  • umgestalten Verb (gestalte um, gestaltest um, gestaltet um, gestaltete um, gestaltetet um, umgestaltet)
  • abändern Verb (abändere, abändert, abänderte, abändertet, geabändernet)
  • umändern Verb
 3. wijzigen (modificeren; veranderen; herzien; amenderen; omwerken)
  modifizieren
  • modifizieren Verb (modifiziere, modifizierst, modifiziert, modifizierte, modifiziertet, modifiziert)

Konjugationen für wijzigen:

o.t.t.
 1. wijzig
 2. wijzigt
 3. wijzigt
 4. wijzigen
 5. wijzigen
 6. wijzigen
o.v.t.
 1. wijzigde
 2. wijzigde
 3. wijzigde
 4. wijzigden
 5. wijzigden
 6. wijzigden
v.t.t.
 1. heb gewijzigd
 2. hebt gewijzigd
 3. heeft gewijzigd
 4. hebben gewijzigd
 5. hebben gewijzigd
 6. hebben gewijzigd
v.v.t.
 1. had gewijzigd
 2. had gewijzigd
 3. had gewijzigd
 4. hadden gewijzigd
 5. hadden gewijzigd
 6. hadden gewijzigd
o.t.t.t.
 1. zal wijzigen
 2. zult wijzigen
 3. zal wijzigen
 4. zullen wijzigen
 5. zullen wijzigen
 6. zullen wijzigen
o.v.t.t.
 1. zou wijzigen
 2. zou wijzigen
 3. zou wijzigen
 4. zouden wijzigen
 5. zouden wijzigen
 6. zouden wijzigen
diversen
 1. wijzig!
 2. wijzigt!
 3. gewijzigd
 4. wijzigend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

wijzigen [znw.] Nomen

 1. wijzigen (amenderen; veranderen; modificeren)
  Amendieren; Abwandeln
 2. wijzigen (wijziging; verandering; transformatie; )
  die Veränderung; die Umstellung; die Abänderung; die Umwandlung; die Verwandlung; die Wandlung; die Transformation; der Wechsel; die Metamorphose; die Abwechsellung

Übersetzung Matrix für wijzigen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Abwandeln amenderen; modificeren; veranderen; wijzigen muteren; veranderen; vervoegen
Abwechsellung hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging
Abänderung hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amendering; herziening; keer; kentering; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omslag; verandering; wijziging
Amendieren amenderen; modificeren; veranderen; wijzigen
Metamorphose hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging gedaanteverandering; gedaanteverwisseling; metamorfose; transformatie; vormverandering
Transformation hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging transformatie
Umstellung hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging verschuiving
Umwandlung hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging ombouw; verbouwing; vertimmering
Verwandlung hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging
Veränderung hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging amendement; amendering; herziening; keer; kentering; modificatie; mutatie; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omslag; verandering; wijziging
Wandlung hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging keer; kentering; kering; ombuiging; omkeer; omkering; ommedraai; ommekeer; ommezwaai; omslag; omverwerping; revolutie; verandering; wijziging
Wechsel hervorming; omkeer; omschakeling; omwisselen; transformatie; veranderen; verandering; wending; wijzigen; wijziging keer; kentering; kredietbrief; ombuiging; omkeer; ommekeer; ommezwaai; omruil; omslag; omwisselen; omwisseling; verandering; verlegging; verruiling; verwisseling; wijziging; wissel; wisselbrief; wisseling; wisselspoor
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abwandeln afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen declineren; verbuigen; vervoegen
abwechseln afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen afwisselen; ruilen; uiteenlopen; uitwisselen; variëren; veranderen; verruilen; verschillen; wisselen
abändern afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen declineren; hervormen; herzien; reformeren; verbuigen; vervoegen
amendieren afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen
anfertigen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen fabriceren; in het leven roepen; maken; produceren; scheppen; vervaardigen; voortbrengen
ausbauen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen aanbouwen; afmaken; beteren; bijbouwen; bijwerken; completeren; corrigeren; expanderen; goedmaken; herstellen; herzien; openen; perfectioneren; renoveren; repareren; talrijker maken; uitbouwen; uitbreiden; uitdijen; verbeteren; verbreiden; vergroten; vermeerderen; verruimen; vervolledigen; vervolmaken; verwijden; volledig maken; voltooien
auswirken afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen bewaarheid worden; blijken; resulteren; uitkomen; uitkomen bij; uitvloeien in
bilden afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen bekwamen; bewerkstelligen; coachen; evolueren; harden; in het leven roepen; kneden; maken; modelleren; muziek componeren; oefenen; ontwikkelen; realiseren; scheppen; tot ontwikkeling brengen; trainen; vervaardigen; verwerkelijken; verwezenlijken; vormen
eintauschen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen inruilen; omruilen; omwisselen; ruilen; uitwisselen; verruilen; verwisselen; wisselen
entarten afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen achteruitgaan; corrumperen; degenereren; ontaarden; uitlopen op; verbasteren; verderven; vervormen; verworden
entfalten afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen ontluiken; ontplooien; ontvouwen; ontwikkelen; opbloeien; openspreiden; openvouwen; opfleuren; tot bloei komen; tot ontwikkeling brengen; tot volle wasdom komen; tot wasdom komen; uitklappen; uitslaan; uitspreiden; uitvouwen; zich ontsluiten
entstehen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen in het leven roepen; maken; ontspringen; ontspruiten; ontstaan; ontstaan uit; oprijzen; rijzen; scheppen; tot stand komen; uitbotten; uitkomen; uitlopen; voortkomen; voortkomen uit
erschaffen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen in het leven roepen; maken; scheppen; wrochten
flattern afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen deinen; fladderen; golven; wapperen
modifizieren amenderen; herzien; modificeren; omwerken; veranderen; wijzigen
tauschen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen omruilen; omwisselen; ruilen; uitwisselen; verruilen; verwisselen; wisselen
umgestalten wijzigen aankweken; aanplanten; fokken; genereren; herscheppen; herstructureren; kweken; opkweken; planten; procreëren; regenereren; saneren; telen; verbouwen; voortbrengen
umändern wijzigen inwisselen; omgaan met; omruilen; omwisselen; ruilen; verkeren; verruilen; verwisselen; wisselen
variieren afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen afwisselen; omgaan met; uiteenlopen; variëren; veranderen; verkeren; verschillen; wisselen
verfertigen afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen fabriceren; in het leven roepen; maken; produceren; scheppen; vervaardigen; voortbrengen
verändern afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen inwisselen; omruilen; omwisselen; ruilen; verruilen; verwisselen; wisselen
wechseln afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen afwisselen; converteren; inwisselen; omruilen; omwisselen; omzetten; ruilen; uiteenlopen; uitwisselen; variëren; veranderen; verruilen; verschillen; verversen; verwisselen; wisselen
ändern afwisselen; herzien; veranderen; verwisselen; wijzigen afwisselen; uiteenlopen; variëren; veranderen; verschillen; wisselen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
erschaffen geboren; gecreëerd; gemaakt; geschapen; ter wereld gekomen

Wiktionary Übersetzungen für wijzigen:

wijzigen
verb
 1. zodanig aan iets werken dat het anders wordt

Cross Translation:
FromToVia
wijzigen redigieren; bearbeiten; edieren edit — to change a text, or a document
wijzigen modifizieren modifierchanger une chose dans quelqu’une de ses parties.