Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für zo meteen (Niederländisch) ins Deutsch

zo meteen:

zo meteen Adjektiv

  1. zo meteen (zo; direct)
  2. zo meteen (direct; dadelijk)

Übersetzung Matrix für zo meteen:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
auf der Stelle dadelijk; direct; zo meteen bijna; direct; frontaal; gauw; gezwind; haast; klassikaal; momenteel; nagenoeg; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; schier; tegenwoordig; welhaast
augenblicklich dadelijk; direct; zo meteen dadelijk; direct; gelijk; hedendaags; huidig; meteen; momenteel; nou; nu; ogenblikkelijk; onmiddellijk; onverwijld; op dit moment; op dit ogenblik; prompt; tegenwoordig; terstond; van nu; van vandaag; vooralsnog; vooreerst; voorlopig; voorshands
direkt dadelijk; direct; zo meteen acuut; bijna; contemplatief; dadelijk; direct; frontaal; gauw; gelijk; gezwind; haast; in een tel; in een wip; klassikaal; linea recta; meteen; nagenoeg; ongezouten; onmiddellijk; onverwijld; openlijk; prompt; rechtstreeks; regelrecht; ronduit; schier; terstond; welhaast
gleich direct; zo; zo meteen eender; eenvormig; effen; egaal; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; gelijkvormig; geslepen; glad; hetzelfde; identiek; net zo; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; plat; strak; vlak; vlakuit
noch einen Moment direct; zo; zo meteen
sofort direct; zo; zo meteen aanstonds; acuut; dadelijk; direct; gelijk; met onmiddellijk effect; met onmiddellijke ingang; meteen; onmiddellijk; per direct; subiet; terstond
sofortig dadelijk; direct; zo meteen bijna; direct; frontaal; gauw; gezwind; haast; klassikaal; nagenoeg; onverwijld; schier; welhaast
sogleich direct; zo; zo meteen aanstonds; direct; in een tel; in een wip; terstond
unmittelbar dadelijk; direct; zo meteen bijna; direct; frontaal; haast; klassikaal; linea recta; nagenoeg; ongezouten; onverwijld; rechtstreeks; regelrecht; schier; welhaast

Verwandte Übersetzungen für zo meteen