Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für bevelend (Niederländisch) ins Deutsch

bevelend:

bevelend Adjektiv

 1. bevelend

Übersetzung Matrix für bevelend:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
gebieterisch bevelend bazig; heerszuchtig; onvermurwbaar; overheersend; streng; strikt; stringent

bevelen:

bevelen Verb (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)

 1. bevelen (gelasten; opdragen; commanderen; )
  gebieten; befehlen; auftragen; kommandieren; beauftragen; erlassen; regieren; herrschen; beherrschen
  • gebieten Verb (gebiete, gebietest, gebietet, gebot, gebotet, geboten)
  • befehlen Verb (befehle, befiehlst, befielht, befohl, befohlt, befohlen)
  • auftragen Verb (trage auf, trägst auf, trägt auf, trug auf, trugt auf, aufgetragen)
  • kommandieren Verb (kommandiere, kommandierst, kommandiert, kommandierte, kommandiertet, kommandiert)
  • beauftragen Verb (beuaftrage, beuaftragst, beuaftragt, beuaftragte, beuaftragtet, beauftragt)
  • erlassen Verb (erlasse, erläßt, erließ, erließt, erlassen)
  • regieren Verb (regiere, regierst, regiert, regierte, regiertet, regiert)
  • herrschen Verb (herrsche, herrschst, herrscht, herrschte, herrschtet, geherrscht)
  • beherrschen Verb (beherrsche, beherrscht, beherrschte, beherrschtet, beherrscht)
 2. bevelen (verordonneren; opdragen; decreteren; )
  befehlen; beauftragen; kommandieren
  • befehlen Verb (befehle, befiehlst, befielht, befohl, befohlt, befohlen)
  • beauftragen Verb (beuaftrage, beuaftragst, beuaftragt, beuaftragte, beuaftragtet, beauftragt)
  • kommandieren Verb (kommandiere, kommandierst, kommandiert, kommandierte, kommandiertet, kommandiert)
 3. bevelen (gelasten; voorschrijven; gebieden; dicteren)
  vorschreiben; befehlen; anordnen; gebieten; verordnen; diktieren; auftragen
  • vorschreiben Verb (schreibe vor, schreibst vor, schreibt vor, schrieb vor, schriebt vor, vorgeschrieben)
  • befehlen Verb (befehle, befiehlst, befielht, befohl, befohlt, befohlen)
  • anordnen Verb (ordne an, ordnest an, ordnet an, ordnete an, ordnetet an, angeordnet)
  • gebieten Verb (gebiete, gebietest, gebietet, gebot, gebotet, geboten)
  • verordnen Verb (verordne, verordnest, verordnet, verordnete, verordnetet, verordnet)
  • diktieren Verb (diktiere, diktierst, diktiert, diktierte, diktiertet, diktiert)
  • auftragen Verb (trage auf, trägst auf, trägt auf, trug auf, trugt auf, aufgetragen)

Konjugationen für bevelen:

o.t.t.
 1. beveel
 2. beveelt
 3. beveelt
 4. bevelen
 5. bevelen
 6. bevelen
o.v.t.
 1. beval
 2. beval
 3. beval
 4. bevolen
 5. bevolen
 6. bevolen
v.t.t.
 1. heb bevolen
 2. hebt bevolen
 3. heeft bevolen
 4. hebben bevolen
 5. hebben bevolen
 6. hebben bevolen
v.v.t.
 1. had bevolen
 2. had bevolen
 3. had bevolen
 4. hadden bevolen
 5. hadden bevolen
 6. hadden bevolen
o.t.t.t.
 1. zal bevelen
 2. zult bevelen
 3. zal bevelen
 4. zullen bevelen
 5. zullen bevelen
 6. zullen bevelen
o.v.t.t.
 1. zou bevelen
 2. zou bevelen
 3. zou bevelen
 4. zouden bevelen
 5. zouden bevelen
 6. zouden bevelen
diversen
 1. beveel!
 2. beveelt!
 3. bevolen
 4. bevelend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für bevelen:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
anordnen bevelen; dicteren; gebieden; gelasten; voorschrijven aanvoeren; afkondigen; arrangeren; bestemmen; bevel voeren over; commanderen; decreteren; dicteren; iets op touw zetten; ingeven; leiden; leidinggeven; ordonneren; regelen; verordenen; verordineren
auftragen bevelen; commanderen; decreteren; dicteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; voorschrijven aan tafel bedienen; afdragen; bedienen; belasten; grootspreken; onverlangd krijgen; opdienen; opdissen; opdoen; opdragen; oplopen; opscheppen; opsnijden; slijten; snoeven; verslijten; verteren; voorschotelen; voorzetten
beauftragen bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren belasten; bezwaar aantekenen; bezwaar maken; bezwaren; omhoogbrengen; opdragen; rechtop zetten
befehlen bevelen; commanderen; decreteren; dicteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren; voorschrijven aanvoeren; afkondigen; bevel voeren over; commanderen; decreteren; dwingen; forceren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; ordonneren; overheersen; regeren; verordenen; verordineren; voorschrijven
beherrschen bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen bedaren; bedwingen; beheersen; beteugelen; de overhand hebben; domineren; gezaghebben; heersen; inhouden; inslikken; intomen; macht uitoefenen; matigen; overheersen; regeren; rustig blijven
diktieren bevelen; dicteren; gebieden; gelasten; voorschrijven afkondigen; decreteren; dicteren; een brief dicteren; ingeven; opdwingen; ordonneren; verordenen; verordineren
erlassen bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen kwijtschelden; ontheffen; ontlasten; ontslaan van een verplichting; vrijstellen
gebieten bevelen; commanderen; decreteren; dicteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; voorschrijven aanvoeren; bevel voeren over; commanderen; dwingen; forceren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; overheersen; regeren; voorschrijven
herrschen bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen de overhand hebben; domineren; gezag hebben; gezaghebben; heerschappij voeren; heersen; heersen van griep; macht uitoefenen; overheersen; regeren; verspreiden van ziekte
kommandieren bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren aanvoeren; bevel voeren over; commanderen; eisen; gezaghebben; heersen; inmanen; invorderen; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; overheersen; regeren; vorderen
regieren bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen gezaghebben; heersen; macht uitoefenen; overheersen; regeren
verordnen bevelen; dicteren; gebieden; gelasten; voorschrijven aanvoeren; afkondigen; bevel voeren over; commanderen; decreteren; dicteren; geneesmiddel toedienen; geven; ingeven; leiden; leidinggeven; ordonneren; toedienen; verordenen; verordineren; verstrekken
vorschreiben bevelen; dicteren; gebieden; gelasten; voorschrijven afkondigen; decreteren; dicteren; ingeven; ordonneren; verordenen; verordineren
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
beherrschen gedomineerd; onderworpen

Wiktionary Übersetzungen für bevelen:

bevelen
verb
 1. een dwingende opdracht geven.
bevelen
Cross Translation:
FromToVia
bevelen befehlen; kommandieren command — to order
bevelen Verfügung injunction — the act of enjoining
bevelen befehlen; anordnen order — to issue a command
bevelen befehlen; anordnen commander — Ordonner, enjoindre quelque chose à quelqu’un. (Sens général).