Niederländisch

Detailübersetzungen für erg (Niederländisch) ins Deutsch

erg:

erg Adjektiv

 1. erg (behoorlijk; in hoge mate; behoorlijke)
  sehr; besonders; gehörig
 2. erg (hevig; heftig; krachtig; fel)
  heftig; stark; hitzig; feurig; schlimm; kräftig; erregt; gereizt; intensiv; hart; gewaltsam; inbrünstig
 3. erg (armzalig; ellendig; rampzalig; )
  armselig
 4. erg (van bedenkelijke aard; ernstig; kwalijk)
  ernst; schlimm; kritisch

Übersetzung Matrix für erg:

AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- naar
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
armselig armzalig; bar; deerniswekkend; ellendig; erbarmelijk; erg; rampzalig arm; armelijk; armoedig; armzalig; berooid; flodderig; haveloos; inferieur; karig; luizig; luttel; mager; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; onooglijk; onvolgroeid; pover; schamel; schooierig; schraal; sjofel; sjofeltjes; slecht; tweederangs; verlopen; weinig; zwak
besonders behoorlijk; behoorlijke; erg; in hoge mate apart; bijzonder; buitengemeen; buitengewoon; buitenissig; buitensporig; ergst; excentriek; excessief; extravagant; extreem; grootst; heel erg; hogelijk; hoogst; maximaal; meest; ten zeerste; typisch; uitermate; uiterst; vreemd; zeer
ernst erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard ernstig; serieus; vol ernst; werkelijk menend
erregt erg; fel; heftig; hevig; krachtig aangebrand; geagiteerd; geil; gepassioneerd; gepikeerd; geprikkeld; geërgerd; geïrriteerd; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heethoofdig; heftig; hitsig; levendig; met hevige passie; misnoegd; ontstemd; opgewonden; pissig; prikkelbaar; seksueel opgewonden; verhit; vurig; wrevelig
feurig erg; fel; heftig; hevig; krachtig brandend; fel; fonkelend; geagiteerd; geil; gekruid; gepassioneerd; gepeperd; gloedvol; gloeiend; hartig; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heethoofdig; heftig; hevig; hitsig; levendig; meedogenloos; met hevige passie; opgewonden; pikant; pittig; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vlammend; vurig; warm; warmbloedig; wreed
gehörig behoorlijk; behoorlijke; erg; in hoge mate terdege; wel degelijk
gereizt erg; fel; heftig; hevig; krachtig aangebrand; geil; geprikkeld; gespannen; gestressd; geërgerd; geïrriteerd; heet; hitsig; opgefokt; opgehitst; opgejaagd; opgewonden; pissig; prikkelbaar; seksueel opgewonden
gewaltsam erg; fel; heftig; hevig; krachtig aanvallend; agressief; brutaal; gewelddadig; hard; hardhandig; hondsbrutaal; offensief; onzacht; ruw; vrijpostig
hart erg; fel; heftig; hevig; krachtig barbaars; beestachtig; bikkelhard; bitter teleurgesteld; bruut; hard; hardop; heftig; ijzerhard; inhumaan; keihard; luid; massief; meedogenloos; monsterlijk; niet hol; onbeheerst; ondragelijk; onmenselijk; onstuimig; onverbiddelijk; onverbiddelijke; onverdraagbaar; onvermurwbaar; oorverdovend; rakelings; staalhard; steenhard; ternauwernood; verbitterd; wreed
heftig erg; fel; heftig; hevig; krachtig bitter teleurgesteld; driftig; fel; heetbloedig; heethoofdig; heftig; hevig; intens; intensief; meedogenloos; niet terughoudend; onbeheerst; ondragelijk; ongeremd; onstuimig; onverdraagbaar; verbitterd; verwoed; wreed
hitzig erg; fel; heftig; hevig; krachtig driftig; fel; geagiteerd; geil; gepassioneerd; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; heetgebakerd; heftig; hevig; hitsig; koortsig; levendig; met hevige passie; onbeheerst; onstuimig; opgewonden; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; verwoed; vurig; warmbloedig
inbrünstig erg; fel; heftig; hevig; krachtig diepgevoeld; geil; gepassioneerd; hartstochtelijk; heet; heetbloedig; hitsig; innig; opgewonden; seksueel opgewonden; stormachtig; temperamentvol; verhit; vurig; warmbloedig
intensiv erg; fel; heftig; hevig; krachtig doortastend; drastisch; ferm; heftig; hevig; intens; intensief; krachtdadig; krachtig
kritisch erg; ernstig; kwalijk; van bedenkelijke aard kritisch; moeilijk; problematisch
kräftig erg; fel; heftig; hevig; krachtig betrouwbaar; breed; daadkrachtig; degelijk; deugdelijk; doortastend; drastisch; dynamisch; energiek; ferm; fiks; flink; fors; fysiek sterk; geanimeerd; krachtdadig; krachtig; levendig; massief; met een krachtige uitwerking; niet hol; potig; robuust; solide; sterk; stevig; stevig gebouwd; uit de kluiten gewassen; vief; vol fut
schlimm erg; ernstig; fel; heftig; hevig; krachtig; kwalijk; van bedenkelijke aard argwaan opwekkend; brutaal; delicaat; ernstig; gemeen; hachelijk; heel erg; hondsbrutaal; ijzingwekkend; kritiek; kwaadwillig; kwalijk; lastig; met slechte intentie; min; netelig; ontzettend; penibel; ploertig; precair; schrikbarend; schrikwekkend; slecht; snood; vals; verdacht; verschrikkelijk; vreselijk; vrijpostig
sehr behoorlijk; behoorlijke; erg; in hoge mate heftig; hevig
stark erg; fel; heftig; hevig; krachtig agressief; breed; dapper; dik; dikwijls; fantastisch; ferm; flink; fors; frequent; fysiek sterk; gaaf; geducht; gestreng; gewelddadig; geweldig; gigantisch; grandioos; groots; heldhaftig; heroïsch; immens; in details; in hoge mate; kloek; kolossaal; krachtig; lijvig; magnifiek; massief; meermaals; menigmaal; mieters; moedig; niet hol; niet toegevend; onverschrokken; potig; regelmatig; reusachtig; schitterend; stabiel; sterk; stevig; stout; stoutmoedig; streng; tof; uit de kluiten gewassen; uitgewerkt; uitnemend; uitstekend; vaak; veelvuldig; vet; voortreffelijk; zeer groot; zwaar van lijf

Verwandte Wörter für "erg":


Synonyms for "erg":


Antonyme für "erg":


Verwandte Definitionen für "erg":

 1. heel veel, hevig1
  • ze had erge hoofdpijn1
 2. heel vervelend1
  • ik vind het erg dat hij boos is1

Wiktionary Übersetzungen für erg:


Cross Translation:
FromToVia
erg sehr; ganz; wahrlich very — to a high degree
erg an; bedeutend; bedeutsam; beträchtlich; erheblich; ernst; wichtig considérable — Qui attirer la considération par l’autorité, l’influence morale ou sociale.
erg Erg erg — métrol|nocat=1 phys|fr unité de mesure de l’énergie du système CGS, définie comme le travail fait par la force de 1 dyne dans 1 centimètre, soit 10e|−7 joule, et dont le symbole est erg.
erg stumpf; an; bedeutend; bedeutsam; beträchtlich; erheblich; ernst; wichtig grave — Qui peut avoir des conséquences fâcheuses.
erg volljährig; an; bedeutend; bedeutsam; beträchtlich; erheblich; ernst; wichtig majeur — Plus grand ; plus important.

Verwandte Übersetzungen für erg