Niederländisch

Detailübersetzungen für gelijke (Niederländisch) ins Deutsch

gelijke:

gelijke [de ~] Nomen

 1. de gelijke (weerga)
  Gleiche; Gegenstück

Übersetzung Matrix für gelijke:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Gegenstück gelijke; weerga antipool; antithese; pendant; tegendeel; tegenhanger; tegenpool
Gleiche gelijke; weerga dezelfde

Verwandte Wörter für "gelijke":


Wiktionary Übersetzungen für gelijke:


Cross Translation:
FromToVia
gelijke Ebenbild counterpart — something that resembles something else
gelijke gleich equal — mathematics: exactly identical
gelijke gleich equal — the same in all respects
gelijke Gleichgestellte; Gleichgestellter equal — person or thing of equal status to others
gelijke eben even — flat and level
gelijke ebenbürtig match — attribute equaling or exceeding
gelijke Gleichaltriger; Gleichaltrige; Ebenbürtiger; Beaufsichtigender peer — someone or something of equal level

gelijke form of gelijk:

gelijk Adjektiv

 1. gelijk (soortgelijk)
  ähnlich; derartig
 2. gelijk (vlak; effen; egaal; )
  flach; platt; egal; gleich; eben
 3. gelijk (identiek; hetzelfde; exact hetzelfde; )
 4. gelijk (meteen; onmiddellijk; direct; terstond; dadelijk)
  augenblicklich; direkt; sofort
 5. gelijk (hetzelfde; idem; eender)
  – precies zoals iets of iemand anders 1

gelijk [het ~] Nomen

 1. het gelijk
  Recht; die Gerechtigkeit

Übersetzung Matrix für gelijk:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Gerechtigkeit gelijk eerlijkheid; eigenschap van rechtvaardigheid; gerechtigheid; oprechtheid; recht; rechtschapenheid; rechtspleging; rechtspraak; rechtvaardigheid; waarheidszin
Recht gelijk bevoegdheid; bezit; bezittingen; eigendom; eigenschap van rechtvaardigheid; gerechtigheid; gewoonterecht; goederen; have; recht; rechtvaardigheid
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- dadelijk; direct; identiek; onmiddellijk
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- meteen
PronounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
- hetzelfde
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
augenblicklich dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond dadelijk; direct; hedendaags; huidig; momenteel; nou; nu; ogenblikkelijk; onverwijld; op dit moment; op dit ogenblik; prompt; tegenwoordig; van nu; van vandaag; vooralsnog; vooreerst; voorlopig; voorshands; zo meteen
dasselbe eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo diezelfde; eender; hetzelfde; idem dito; om het even; onveranderd; precies hetzelfde
derartig gelijk; soortgelijk dergelijk; dergelijke; dusdanig; zo een; zo'n; zodanig; zoiets; zulk; zulke
derselbe eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo diezelfde; eender; hetzelfde; idem dito; om het even; onveranderd; precies hetzelfde
dieselbe eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo diezelfde; hetzelfde; onveranderd
direkt dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond acuut; bijna; contemplatief; dadelijk; direct; frontaal; gauw; gezwind; haast; in een tel; in een wip; klassikaal; linea recta; nagenoeg; ongezouten; onverwijld; openlijk; prompt; rechtstreeks; regelrecht; ronduit; schier; welhaast; zo meteen
eben effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit effen; juist; van één kleur; zopas; zoëven
egal effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit effen; indifferent; laconiek; lauw; ongefundeerd; ongegrond; ongemotiveerd; ongevoelig; ongeïnteresseerd; onverschillig; van één kleur; zonder grond
einander entsprechend eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
einander gleich eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; homogeen; soortgelijk
einerlei eender; gelijk; hetzelfde; idem eender; indifferent; laconiek; lauw; om het even; ongefundeerd; ongegrond; ongemotiveerd; ongevoelig; ongeïnteresseerd; onverschillig; zonder grond
einförmig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo afgezaagd; eentonig; eenvormig; monotoon; saai; slaapverwekkend; suf; uniform; vervelend
einheitlich eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo eenvormig; uniform
flach effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit doorwaadbaar; ondiep
gleich eender; eenvormig; effen; egaal; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; geslepen; glad; hetzelfde; identiek; net zo; plat; strak; vlak; vlakuit direct; gelijkvormig; hetzelfde; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; zo; zo meteen
gleichartig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo analoog; eender; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; homogeen; idem dito; om het even; onveranderd; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies hetzelfde; soortgelijk
gleichförmig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; conform; eendrachtig; eenparig; eensgezind; eenstemmig; eenvormig; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; harmonieus; hetzelfde; homogeen; op elkaar lijkend; overeenkomend; overeenstemmend; saamhorig; soortgelijk; unaniem; uniform
gleichwertig eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; idem; identiek; net zo analoog; eender; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkwaardig; hetzelfde; homogeen; idem dito; om het even; onveranderd; precies hetzelfde; soortgelijk
identisch eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo analoog; desgelijks; dito; evenzo; gelijkaardig; gelijkslachtig; gelijksoortig; gelijkvormig; hetzelfde; onveranderd; ook; op dezelfde wijze; op elkaar lijkend; overeenkomend; precies zo; soortgelijk
platt effen; egaal; gelijk; geslepen; glad; plat; strak; vlak; vlakuit banaal; geëgaliseerd; grof; laag; laag-bij-de-grond; lomp; ordinair; plat; platvloers; ploertig; schunnig; triviaal; vlak; volks; vuig; vulgair; vunzig
sofort dadelijk; direct; gelijk; meteen; onmiddellijk; terstond aanstonds; acuut; direct; met onmiddellijk effect; met onmiddellijke ingang; per direct; subiet; terstond; zo; zo meteen
unverändert eender; eenvormig; exact hetzelfde; geheel gelijk; gelijk; hetzelfde; identiek; net zo onveranderd
ähnlich gelijk; soortgelijk in overeenkomst met; overeenkomstig; volgens

Verwandte Wörter für "gelijk":


Synonyms for "gelijk":


Antonyme für "gelijk":


Verwandte Definitionen für "gelijk":

 1. zonder te wachten1
  • ik kom gelijk!1
 2. precies zoals iets of iemand anders1
  • die twee getallen zijn gelijk1
 3. wat waar is of klopt1
  • meestal heeft hij gelijk1

Wiktionary Übersetzungen für gelijk:

gelijk
noun
 1. juistheid, recht
gelijk
adjective
 1. Ähnlichkeit mehrerer Dinge; Die Eigenschaften zweier Dinge unterscheiden sich wenig, bzw. gar nicht.

Cross Translation:
FromToVia
gelijk gleich alike — having resemblance; similar
gelijk gleich equal — mathematics: exactly identical
gelijk gleich equal — the same in all respects
gelijk eben even — flat and level
gelijk gleich like — similar
gelijk nach; wie like — somewhat similar to
gelijk gleichförmig uniform — unvarying
gelijk glatt; geläufig lisse — Sans aspérité ni rayure.
gelijk flach; platt; eben; glatt; Flach- platsans relief.

Verwandte Übersetzungen für gelijke