Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für label (Niederländisch) ins Deutsch

label:

label [de ~ (m)] Nomen

 1. de label (sticker; etiket; plakker; plakkertje)
  Etikett; der Aufkleber; Label; der Sticker; der Plakatkleber
 2. de label (handelsmerk; merk)
  die Handelsmarke

label

 1. label
  die Bezeichnung
 2. label
 3. label
 4. label
  die Markierung
 5. label

Übersetzung Matrix für label:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Aufkleber etiket; label; plakker; plakkertje; sticker aanplakker; aanplakkers; plakker; plakkers; plakkertjes; plakplaatjes; stickers
Bezeichnung label descriptie; frase; gezegde; grammaticaal predikaat; naam; nadere beschrijving; omschrijving; predikaat; term; uitbeelding; uitdrukking; verwoording; zegswijze; zin
Etikett etiket; label; plakker; plakkertje; sticker
Handelsmarke handelsmerk; label; merk fabrieksmerk; handelsmerk; handelsnaam; warenmerk
Label etiket; label; plakker; plakkertje; sticker
Markierung label etiket; etiketteren; herkenningsteken; iemand kenmerken; kenmerk; kenteken; nummerplaat
Plakatkleber etiket; label; plakker; plakkertje; sticker
Sticker etiket; label; plakker; plakkertje; sticker aanplakker; plakker
Tag dag
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Beschriftung label bijschrift; tekst van bijschrift; tekstlabel
RFID-Transponder label
Tag label code; notitiemarkering; tag
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Tag dag; doei; tot ziens
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Tag dag

Verwandte Wörter für "label":

 • labellen, labelen, labels, labeltje, labeltjes

Wiktionary Übersetzungen für label:


Cross Translation:
FromToVia
label Etikett; Beschriftung label — small ticket or sign giving information