Niederländisch

Detailübersetzungen für opgave (Niederländisch) ins Deutsch

opgave:

opgave [de ~] Nomen

 1. de opgave (vraagstuk; opgaaf; kwestie; zwaarte; probleem)
  die Aufgabe
 2. de opgave (zich neerleggen bij)
  die Aufgabe; die Resignation
 3. de opgave (mededeling; boodschap; bericht; )
  die Mitteilung; die Meldung; die Erwähnung; Bericht; die Botschaft; die Verzeichnung; die Ansprache; die Verlautbarung; die Bekanntgabe; die Bekanntmachung
 4. de opgave (aanmelding; inschrijving)
  die Anmeldung; die Eintragung; die Buchung
 5. de opgave (leeroefening)
  die Übungsaufgabe
 6. de opgave (lijst van gegevens; staat; overzicht; )
  die Liste; Verzeichnis; die Aufstellung; die Aufführung; die Aufzählung; die Tabelle

Übersetzung Matrix für opgave:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Anmeldung aanmelding; inschrijving; opgave aanmelden
Ansprache bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging lezing; rede; redevoering; speech; spreekbeurt; toespraak; voordracht
Aufführung lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje komedie; lijst; opvoering; parade; show; staatsie; tabel; tafel; vertoning; voorstelling
Aufgabe kwestie; opgaaf; opgave; probleem; vraagstuk; zich neerleggen bij; zwaarte afgifte; bezigheid; bezorging; capitulatie; geleverde; hobby; karweitje; klusje; krachttoer; leverantie; levering; onderwerp; overgave; taak; thema
Aufstellung lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje aanduiding; arrangement; benaming; benoeming; bewering; indeling; kader; lijst; omranding; opbouw; opstelling; ordening; organisatie; plaatsing van artikel; rand; rangschikking; samenstelling; schikking; specificatie; stelling; structuur; systeem; tabel; tafel
Aufzählung lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje lijst; lijst met opsommingstekens; opnoeming; opsomming; optelling; samentelling; som; staat; tabel; tafel
Bekanntgabe bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondiging; afkondiging; bekendmaking; bevestiging; bewering; convocatie; declaratie; informatie; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; statement; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uiting; uitleg; uitlegging; verduidelijking; verklaring; verkondiging; verwittiging
Bekanntmachung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; aanschrijving; aanzegging; afkondiging; bekendmaking; convocatie; decreet; informatie; kennisgeving; kennismaking; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; opheldering; proclamatie; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uitleg; uitvaardiging; verduidelijking; verklaring; verkondiging; verwittiging
Bericht bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondiging; bericht; bevestiging; bewering; declaratie; mededeling; melding; opheldering; opstel; recital; scriptie; statement; tijding; toelichting; uitlegging; verklaring; verslag
Botschaft bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging ambassade
Buchung aanmelding; inschrijving; opgave boeking; inschrijving; transactie
Eintragung aanmelding; inschrijving; opgave aanmelden; aantekening; boeking; inschrijving; kattebelletje; kladbriefje; kladje; krabbel; krabbelbriefje; noot; notitie; opschrijving; registratie; schrijfsel
Erwähnung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
Liste lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje legerlijst; lijst; tabel; tafel
Meldung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangeven; aangifte; aankondiging; bericht; bevestiging; bewering; blad; declaratie; journaal; maandblad; magazine; mededeling; melding; nieuws; openbare publicatie; opheldering; periodiek; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; statement; tijding; tijdschrift; tijdspiegel; toelichting; uitgave; uitgifte; uitlegging; verklaring; weekblad
Mitteilung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aangifte; aankondiging; bericht; bevestiging; bewering; declaratie; het uitspreken; informatie; inlichting; mededeling; melding; openbare publicatie; opheldering; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; statement; toelichting; uiteenzetting; uitgave; uitgifte; uiting; uitleg; uitlegging; uitspraak; verduidelijking; verklaring
Resignation opgave; zich neerleggen bij
Tabelle lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje blad; kader; lijst; omranding; rand; tabel; tafel; werkblad
Verlautbarung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging aankondiging; afkondiging; bekendmaking; kennisgeving; mededeling; melding; openbaarmaking; openbare publicatie; proclamatie; publicatie; publikatie; ruchtbaarheid; uitgave; uitgifte; verkondiging
Verzeichnis lijst; lijst van gegevens; opgaaf; opgave; overzicht; staat; staatje catalogus; hoofdboek; kadaster; kadasterbureau; kader; klapper; legerlijst; lijst; map; omranding; rand; tabel; tafel; telefoonklapper; zaakregister
Verzeichnung bekendmaking; bericht; boodschap; gewag; mededeling; melding; opgave; relaas; tijding; uitspraak; vermelding; verwittiging
Übungsaufgabe leeroefening; opgave
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Bericht rapport
Liste Lijst

Verwandte Wörter für "opgave":

 • opgaves

Wiktionary Übersetzungen für opgave:


Cross Translation:
FromToVia
opgave Aufgabe task — piece of work done as part of one’s duties
opgave Problem problèmequestion scientifique à résoudre.
opgave Arbeit; Aufgabe; Pensum tâchetravail donner à accomplir.

Verwandte Übersetzungen für opgave