Niederländisch

Detailübersetzungen für permitteren (Niederländisch) ins Deutsch

permitteren:

permitteren Verb (permitteer, permitteert, permitteerde, permitteerden, gepermitteerd)

 1. permitteren (toestaan; laten; toelaten; )
  lassen; erlauben; zulassen; gewähren; gestatten; bekräftigen; entgegenkommen; austeilen; gutheißen; genehmigen; bewilligen; gestehen; nachgeben; einräumen; einwilligen; eingestehen
  • lassen Verb (lasse, läßt, ließ, ließt, gelassen)
  • erlauben Verb (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • zulassen Verb (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
  • gewähren Verb (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • gestatten Verb (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • bekräftigen Verb (bekräftige, bekräftigst, bekräftigt, bekräftigte, bekräftigtet, bekrächtigt)
  • austeilen Verb (teile aus, teilst aus, teilt aus, teilte aus, teiltet aus, ausgeteilt)
  • gutheißen Verb (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • genehmigen Verb (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • bewilligen Verb (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • gestehen Verb (gestehe, gestehst, gesteht, gestand, gestandet, gestanden)
  • nachgeben Verb (gebe nach, gibst nach, gibt nach, gab nach, gabt nach, nachgegeben)
  • einräumen Verb (räume ein, räumst ein, räumt ein, räumte ein, räumtet ein, eingeräumt)
  • einwilligen Verb (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • eingestehen Verb (gestehe ein, gestehst ein, egesteht ein, gestand ein, gestandet ein, eingestanden)
 2. permitteren (laten; toelaten)
  lassen; hinterlassen; zulassen; erlauben; gutheißen; leiden; ewähren; eingehen; zustimmen; vergönnen; gewähren; gestatten; einwilligen; genehmigen; hereinlassen; entschuldigen; dulden; bewilligen; beipflichten; einlassen; gönnen; vorlassen; entbinden; freilassen; hineinlassen
  • lassen Verb (lasse, läßt, ließ, ließt, gelassen)
  • hinterlassen Verb (lasse hinter, läßt hinter, ließ hinter, ließt hinter, hintergelassen)
  • zulassen Verb (lasse zu, läßt zu, ließt zu, zugelassen)
  • erlauben Verb (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • gutheißen Verb (gutheiße, gutheißt, guthieß, guthießt, gutgeheißen)
  • leiden Verb (leide, leidest, leidet, litt, littet, gelitten)
  • ewähren Verb
  • eingehen Verb (gehe ein, gehst ein, geht ein, ging ein, ginget ein, eingegangen)
  • zustimmen Verb (stimme zu, stimmst zu, stimmt zu, stimmte zu, stimmtet zu, zugestimmt)
  • vergönnen Verb (vergönne, vergönnst, vergönnt, vergönnte, vergönntet, vergönnt)
  • gewähren Verb (gewähre, gewährst, gewährt, gewährte, gewährtet, gewährt)
  • gestatten Verb (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • einwilligen Verb (willige ein, willigst ein, willigt ein, willigte ein, willigtet ein, eingewilligt)
  • genehmigen Verb (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)
  • hereinlassen Verb (lasse herein, läßt herein, ließ herein, ließt herein, hereingelassen)
  • entschuldigen Verb (entschuldige, entschuldigst, entschuldigt, entschuldigte, entschuldigtet, entschuldigt)
  • dulden Verb (dulde, duldest, duldet, duldete, duldetet, geduldet)
  • bewilligen Verb (bewillige, bewilligst, bewilligt, bewilligte, bewilligtet, bewilligt)
  • beipflichten Verb (pflichte bei, pflichtest bei, pflichtet bei, pflichtete bei, pflichtetet bei, beigepflichtet)
  • einlassen Verb (lasse ein, läßt ein, ließ ein, ließt ein, eingelassen)
  • gönnen Verb (gönne, gönnst, gönnt, gönnte, gönntet, gegönnt)
  • vorlassen Verb (laßt, läßt vor, ließ vor, ließt vor, vergelassen)
  • entbinden Verb (entbinde, entbindest, entband, entbandet, entbunden)
  • freilassen Verb (lasse frei, läßt frei, läßt fei, ließ frei, ließt frei, freigelassen)
  • hineinlassen Verb (lasse hinein, läßt hinein, ließ hinein, ließt hinein, hineingelassen)
 3. permitteren (veroorloven)
  erlauben; gestatten
  • erlauben Verb (erlaube, erlaubst, erlaubt, erlaubte, erlaubtet, erlaubt)
  • gestatten Verb (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
 4. permitteren (autoriseren; toestaan; goedkeuren; fiatteren; goedvinden)
  gestatten; autorisieren; genehmigen
  • gestatten Verb (gestatte, gestattest, gestattet, gestattete, gestattetet, gestattet)
  • autorisieren Verb (autorisiere, autorisierst, autorisiert, autorisierte, autorisiertet, autorisiert)
  • genehmigen Verb (genehmige, genehmigst, genehmigt, genehmigte, genehmigtet, genehmigt)

Konjugationen für permitteren:

o.t.t.
 1. permitteer
 2. permitteert
 3. permitteert
 4. permitteren
 5. permitteren
 6. permitteren
o.v.t.
 1. permitteerde
 2. permitteerde
 3. permitteerde
 4. permitteerden
 5. permitteerden
 6. permitteerden
v.t.t.
 1. heb gepermitteerd
 2. hebt gepermitteerd
 3. heeft gepermitteerd
 4. hebben gepermitteerd
 5. hebben gepermitteerd
 6. hebben gepermitteerd
v.v.t.
 1. had gepermitteerd
 2. had gepermitteerd
 3. had gepermitteerd
 4. hadden gepermitteerd
 5. hadden gepermitteerd
 6. hadden gepermitteerd
o.t.t.t.
 1. zal permitteren
 2. zult permitteren
 3. zal permitteren
 4. zullen permitteren
 5. zullen permitteren
 6. zullen permitteren
o.v.t.t.
 1. zou permitteren
 2. zou permitteren
 3. zou permitteren
 4. zouden permitteren
 5. zouden permitteren
 6. zouden permitteren
en verder
 1. ben gepermitteerd
 2. bent gepermitteerd
 3. is gepermitteerd
 4. zijn gepermitteerd
 5. zijn gepermitteerd
 6. zijn gepermitteerd
diversen
 1. permitteer!
 2. permitteert!
 3. gepermitteerd
 4. permitterend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für permitteren:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
austeilen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen distribueren; doneren; geven; goed vinden; ronddelen; schenken; toestaan; toestemmen; trakteren; uitdelen; uitreiken; verdelen
autorisieren autoriseren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; permitteren; toestaan goedkeuren
beipflichten laten; permitteren; toelaten akkoord gaan; beamen; bevestigen; bijvallen; gelijk geven; instemmen; onderschrijven; staven; steunen
bekräftigen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; homologeren; sterken; sterker worden; toestemming verlenen; versterken
bewilligen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; binnen laten; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen
dulden laten; permitteren; toelaten doorleven; doorstaan; dulden; gedogen; tolereren; velen; verdragen; verduren; verteren
eingehen laten; permitteren; toelaten afsterven; besterven; besterven van angst; betreden; binnengaan; binnenkomen; binnenlopen; binnenstappen; binnentreden; ingaan; ophouden; sterven; uitsterven
eingestehen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen bekennen; biechten; goed vinden; naar buiten hangen; opbiechten; toestaan; toestemmen; uithangen
einlassen laten; permitteren; toelaten betreden; binnengaan; binnenkomen; binnenlaten; binnenlopen; binnenstappen; binnentreden; deur openen; in laten stromen; ingaan; laten stromen in; mobiliseren; naarbinnen laten; opendoen voor
einräumen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen afdekken; afruimen; bijzetten; deponeren; goed vinden; leggen; neerleggen; neerzetten; onderuit halen; opruimen; plaatsen; stationeren; toestaan; toestemmen; zetten
einwilligen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen akkoord gaan; dulden; eens worden; gedogen; goed vinden; instemmen; inwilligen; overeenkomen; overeenstemmen; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen
entbinden laten; permitteren; toelaten afbreken; banen; baren; bevallen; bevrijden; bevrijden van belegeraars; beëindigen; emanciperen; forceren; laten gaan; laten lopen; niet vasthouden; ontbinden; ontheffen; ontlasten; ontslaan van een verplichting; ontzetten; opheffen; stukmaken; ter wereld brengen; verbreken; verbrijzelen; verlossen; voortbrengen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijmaken; vrijstellen; vrijvechten
entgegenkommen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen concessies doen; goed vinden; naderen; tegemoetkomen; toenaderen; toestaan; toestemmen; welwillendheid tonen
entschuldigen laten; permitteren; toelaten excuseren; excuses aanbieden; verontschuldigen; verschonen
erlauben dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; veroorloven autoriseren; binnen laten; dulden; gedogen; goed vinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; vergunnen; verlenen
ewähren laten; permitteren; toelaten
freilassen laten; permitteren; toelaten afbreken; amnestie verlenen; banen; bevrijden; beëindigen; emanciperen; forceren; in vrijheid stellen; invrijheidstellen; laten gaan; laten lopen; loskomen; loslaten; losmaken; niet vasthouden; ontbinden; ontsnappen; openlaten; opheffen; stukmaken; uitsparen; van de boeien ontdoen; verbreken; verbrijzelen; verlossen; vrijaf geven; vrijgeven; vrijkomen; vrijlaten; vrijmaken; vrijvechten; zich bevrijden
genehmigen autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; billijken; binnen laten; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen
gestatten autoriseren; dulden; duren; fiatteren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen; veroorloven autoriseren; binnen laten; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren; vergunnen; verlenen
gestehen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen als waar erkennen; bekennen; erkennen; goed vinden; toegeven; toestaan; toestemmen
gewähren dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen binnen laten; distribueren; dulden; gedogen; goed vinden; gunnen; gunst verlenen; inwilligen; ronddelen; toekennen; toelaten; toestaan; toestemmen; tolereren; uitreiken; verdelen; vergunnen; verlenen
gutheißen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen autoriseren; dulden; fiatteren; gedogen; goed vinden; goedkeuren; goedvinden; gunnen; gunst verlenen; toestaan; toestemmen; toestemming verlenen; tolereren
gönnen laten; permitteren; toelaten gunnen; gunst verlenen; iets toekennen; toebedelen; toekennen; toewijzen
hereinlassen laten; permitteren; toelaten naar binnen laten
hineinlassen laten; permitteren; toelaten binnen laten; binnenlaten; deur openen; naarbinnen laten; opendoen voor; toelaten
hinterlassen laten; permitteren; toelaten achterlaten; laten liggen; laten voorbijgaan; legateren; nalaten; teruglaten; vererven; vermaken
lassen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen
leiden laten; permitteren; toelaten doorleven; doorstaan; lijden; verdragen; verduren; verteren
nachgeben dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen iets als lof zeggen; nageven; zwichten
vergönnen laten; permitteren; toelaten gunnen; gunst verlenen; inwilligen; toestaan; vergunnen
vorlassen laten; permitteren; toelaten
zulassen dulden; duren; goedkeuren; goedvinden; gunnen; inwilligen; laten; permitteren; toelaten; toestaan; toestemmen; vergunnen accepteren; binnen laten; dulden; gedogen; iemand toelaten; inschakelen; toegang verschaffen; toelaten; toestaan; tolereren
zustimmen laten; permitteren; toelaten akkoord gaan; akkoord gaan met; dulden; gedogen; instemmen; toestemming geven; tolereren
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
entgegenkommen dienstwillig; gedienstig; ontmoet; tegemoetgekomen; voorkomend