Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
 1. schot:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für schot (Niederländisch) ins Deutsch

schot:

schot [de ~ (m)] Nomen

 1. de schot (tussenschot; afscheiding; beschot; tussenmuur)
  die Trennung; die Abtrennung; die Absonderung

Übersetzung Matrix für schot:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Absonderung afscheiding; beschot; schot; tussenmuur; tussenschot afscheiding; afsplitsing; afzondering; isolatie; isolering
Abtrennung afscheiding; beschot; schot; tussenmuur; tussenschot afscheiding; afsplitsing; afvalligheid; afzondering; desertie; hek; hekwerk; isolering; verlating
Trennung afscheiding; beschot; schot; tussenmuur; tussenschot afscheiding; afsplitsing; afzondering; breken; isolering; ontwarring; scheiding; schifting; segregatie; selectie; splitsen; verbreking

Verwandte Wörter für "schot":


Verwandte Definitionen für "schot":

 1. keer dat je een kogel afvuurt1
  • de vogel werd met één schot gedood1
 2. rechtopstaande wand1
  • er stond een schot tussen onze bedden1

Wiktionary Übersetzungen für schot:


Cross Translation:
FromToVia
schot Schuss shot — result of launching a projectile
schot Wurf shot — launching of a ball or similar object toward a goal
schot Wand paroi — maçonnerie|fr cloison de maçonnerie qui séparer une chambre ou quelque autre pièce d’un appartement d’avec une autre.

Verwandte Übersetzungen für schot