Niederländisch

Detailübersetzungen für arm (Niederländisch) ins Deutsch

arm:

arm [de ~ (m)] Nomen

 1. de arm (armleuning)
  die Armlehne

Übersetzung Matrix für arm:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Armlehne arm; armleuning
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
untergeordnet arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak afhankelijk; bijkomstig; inferieur; ondergeschikt; onderhorig; onderliggend; onderliggend element; onderliggend knooppunt; onderschikkend; onderworpen; subaltern; subordinerend
- zielig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arm arm; armelijk; armetierig; armoedig; behoeftig; berooid; kommerlijk; minvermogend; noodlijdend; onvermogend; pover geldeloos; misdeeld; verstoken
armselig arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak armelijk; armoedig; armzalig; bar; berooid; deerniswekkend; ellendig; erbarmelijk; erg; flodderig; haveloos; karig; luizig; luttel; mager; ondermaats; onooglijk; onvolgroeid; pover; rampzalig; schamel; schooierig; schraal; sjofel; sjofeltjes; verlopen; weinig
dürftig arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak armelijk; armoedig; armzalig; banaal; bekaaid; berooid; dun; er bekaaid afkomen; gammel; geen vet op de botten hebbende; gemeen; grof; iel; in geringe mate; karig; klein; krakkemikkig; laag; laag-bij-de-grond; laaghartig; lomp; luttel; mager; niet hoog; ondermaats; onedel; onvolgroeid; plat; platvloers; pover; schamel; schraal; schriel; schunnig; triviaal; vunzig; wankel; weinig; zwak
gebrechlich arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak armzalig; bleekjes; breekbaar; broos; dun; fragiel; gammel; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; krakkemikkig; krukkig; kwetsbaar; mager; onbeholpen; onhandig; pips; pover; schamel; schraal; schriel; schutterig; slap; slapjes; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; teer; wankel; wee; ziekelijk; zwak
hinfällig arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak aftands; armetierig; armzalig; berooid; bleekjes; breekbaar; broos; fragiel; gammel; karig; krakkemikkig; krakkemikkige; krukkig; kwetsbaar; kwijnend; mager; onbeholpen; onhandig; onooglijk; pips; pover; schamel; schraal; schutterig; slap; slapjes; slungelig; stumperig; stuntelig; sukkelig; teer; verlopen; wankel; wee; wrak; ziekelijk; zwak
karg arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak armzalig; berooid; dor; droog; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; luttel; mager; ondermaats; onvolgroeid; pover; schamel; schraal; schriel; verdord; weinig
kärglich arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak armzalig; dor; droog; dun; geen vet op de botten hebbende; iel; karig; luttel; mager; ondermaats; onvolgroeid; pover; schamel; schraal; schriel; weinig
minderwertig arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak klein; matig; middelmatig; ondermaats; onvolgroeid; van geringe afmeting
niedrig arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak bescheiden; gering; laag; laagstaand; niet hoog; nietig; onaanzienlijk; onbetekenend; ploertig
notleidend arm; armelijk; armoedig; behoeftig; kommerlijk; minvermogend; noodlijdend; onvermogend
schwach arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak achtergebleven; achterlijk; armetierig; armzalig; bleekjes; breekbaar; broos; debiel; dement; dof; dun; flauw; flauwtjes; flets; fragiel; gammel; idioot; ijl; imbeciel; karig; krakkemikkig; kwetsbaar; kwijnend; laag; mager; mat; matig; middelmatig; min; niet al te best; niet helder; niet hoog; niet stevig; onbeduidend; pips; ploertig; pover; schamel; schemerig; schimmig; schraal; slap; slapjes; teer; van geringe dichtheid; wankel; wee; week; ziekelijk; zwak; zwakjes; zwakzinnig
schäbig arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak aan lager wal; armoedig; armzalig; banaal; bedriegelijk; berooid; dor; flodderig; gefingeerd; grof; haveloos; hokkerig; karig; laag; laag-bij-de-grond; lomp; mager; nagemaakt; niet hoog; ondermaats; onecht; onvolgroeid; onwaar; ordinair; plat; platvloers; ploertig; pover; schamel; schraal; schunnig; sjofel; sjofeltjes; triviaal; vals; verachtelijk; verlopen; vulgair; vunzig
ungenügend arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak
unzureichend arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak betreurenswaardig; jammer; jammerlijk; onbevredigend; ontoereikend; onvoldoende; sneu; spijtig; teleurstellend
zweitklassig arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak matig; middelmatig
zweitrangig arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak matig; middelmatig
ärmlich arm; inferieur; minderwaardig; ondermaats; ondeugdelijk; slecht; tweederangs; zwak armelijk; armoedig; bekaaid; berooid; eenvoudig; er bekaaid afkomen; flodderig; haveloos; karig; luttel; mager; matig; ondermaats; onvolgroeid; pover; schamel; schraal; sjofel; sjofeltjes; sober; verlopen; weinig

Verwandte Wörter für "arm":

 • armen, armer, armere, armst, armste, arme

Synonyms for "arm":


Antonyme für "arm":


Verwandte Definitionen für "arm":

 1. deel van een ding dat iets pakt of draagt1
  • deze kandelaar heeft vier armen1
 2. lichaamsdeel van hand tot schouder1
  • Anita heeft haar arm gebroken1
 3. wie weinig heeft1
  • ik heb al mijn geld uitgegeven: ik ben arm1
 4. met wie je medelijden hebt1
  • die arme jongen heeft het zwaar bij zijn opstandige vrouw1

Wiktionary Übersetzungen für arm:

arm
noun
 1. lichaamsdeel
 2. onderdeel van een organisatie
adjective
 1. weinig bezittend
 2. beklagenswaardig

Cross Translation:
FromToVia
arm Arm arm — portion of the upper appendage from shoulder to wrist
arm bedürftig; mittellos indigent — poor; destitute
arm arm poor — with no possessions or money
arm arm poor — to be pitied
arm Arm bras — Membre
arm unglücklich; arm; erbärmlich malheureux — Qui porte malheur, qui annonce ou qui cause du malheur. (Sens général)Deutsch

Detailübersetzungen für arm (Deutsch) ins Niederländisch

arm:

arm Adjektiv

 1. arm
  arm; pover; berooid; armetierig
 2. arm
  geldeloos
 3. arm (notleidend)
  arm; behoeftig; minvermogend; kommerlijk; armoedig; onvermogend; noodlijdend; armelijk
 4. arm (bedürftig)
  verstoken
 5. arm (bedürftig)
  misdeeld

Übersetzung Matrix für arm:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arm Armlehne
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
verstoken verbrennen; verfeuern; verheizen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arm arm; notleidend armselig; dürftig; gebrechlich; hinfällig; karg; kärglich; minderwertig; niedrig; schwach; schäbig; ungenügend; untergeordnet; unzureichend; zweitklassig; zweitrangig; ärmlich
armelijk arm; notleidend armselig; armutig; dürftig; gering; ärmlich
armetierig arm hinfällig; matt; schwach
armoedig arm; notleidend armselig; armutig; dürftig; elend; gering; lumpig; mittellos; schlottrig; schäbig; unansehnlich; verlottert; verludert; zerlumpt; ärmlich
behoeftig arm; notleidend
berooid arm armselig; bettelarm; dürftig; empfindlich; eng; gering; geringfügig; hager; hinfällig; karg; knapp; mittellos; schmächtig; schäbig; total verarmt; winzig; ärmlich
kommerlijk arm; notleidend bekümmert; betrübt
minvermogend arm; notleidend
misdeeld arm; bedürftig
noodlijdend arm; notleidend
onvermogend arm; notleidend unbemittelt
pover arm armselig; armutig; dünn; dürftig; elend; empfindlich; eng; fein; flau; gebrechlich; gedrungen; gering; geringfügig; grundlos; hager; handlich; hilflos; hinfällig; hohl; karg; klein; kläglich; knapp; kränklich; kärglich; lumpig; mager; miserabel; mittellos; nichtig; schadhaft; schlaff; schlapp; schlecht; schlottrig; schmächtig; schwach; schwächlich; schäbig; schütter; sehrklein; sparsam; spärlich; unansehnlich; ungültig; unscheinbar; vergänglich; verlottert; verludert; winzig; zerbrechlich; zerlumpt; ärmlich; öde
verstoken arm; bedürftig
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
geldeloos arm

Synonyms for "arm":


Wiktionary Übersetzungen für arm:

arm
adjective
 1. weinig bezittend
 2. beklagenswaardig

Cross Translation:
FromToVia
arm verarmen impoverishtransitive: make poor
arm boer; landarbeider; landbouwer; landman peasant — member of the agriculture low class
arm arm; berooid poor — with no possessions or money
arm arm; arme; beklagenswaardig poor — to be pitied
arm arm; beklagenswaardig; schamel; ongelukkig; erbarmelijk; zielig malheureux — Qui porte malheur, qui annonce ou qui cause du malheur. (Sens général)

Arm:


Synonyms for "Arm":


Wiktionary Übersetzungen für Arm:

Arm
noun
 1. lichaamsdeel

Cross Translation:
FromToVia
Arm arm arm — portion of the upper appendage from shoulder to wrist
Arm afdeling; geleding; sectie; tak branche — Traductions à trier suivant le sens
Arm arm bras — Membre

Verwandte Übersetzungen für arm