Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. activa:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für activa (Niederländisch) ins Englisch

activa:

activa [de ~] Nomen, Plural

 1. de activa (tegoed; baten; bezit)
  the assets; the balance; the possessions; the property
 2. de activa
  the asset
  – Anything owned or controlled by a business, tangible or intangible, that has monetary value and was acquired at a measurable cost. 1

Übersetzung Matrix für activa:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
asset activa activum; pluspunt
assets activa; baten; bezit; tegoed bezit; bezittingen; eigendom; goederen; have
balance activa; baten; bezit; tegoed balans; bascule; equatie; evenwicht; evenwichtigheid; gelijkmaking; harmonie; overblijfsel; rekeningsaldo; rest; saldo; vereffening; waag; weegbrug; weeghuis; weegschaal
possessions activa; baten; bezit; tegoed
property activa; baten; bezit; tegoed bezit; bezittingen; eigendom; eigenschap; goederen; have; karakteristiek; karaktertrek; kenmerk; stigma
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
balance balanceren; in evenwicht brengen; uitbalanceren

Wiktionary Übersetzungen für activa:

activa
noun
 1. (boekhouding) de in geld uitgedrukte waarde die het geheel aan bezittingen van een onderneming vertegenwoordigt
activa
noun
 1. any property or object of value that one possesses
 2. something or someone of any value