Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. allemaal:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für allemaal (Niederländisch) ins Englisch

allemaal:

allemaal adv

 1. allemaal (allen)
 2. allemaal (alles)
  everything; entirely; all; all of it; complete

Übersetzung Matrix für allemaal:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
complete afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; beëindigen; compleet maken; completeren; een einde maken aan; klaarkrijgen; klaarmaken; perfectioneren; vervolledigen; vervolmaken; volbrengen; volledig maken; volmaken; voltooien
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
complete allemaal; alles af; afgelopen; afgerond; algeheel; beëindigd; compleet; gecompleteerd; gedaan; gepleegd; gereed; geëindigd; helemaal; klaar; kompleet; over; plenair; totaal; uit; volkomen; volledig; volslagen; voltallig; voltooid; voorbij
AdverbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
entirely allemaal; alles enenmale
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
all allemaal; allen; alles alle; elk; elke; iedere
all of it allemaal; alles
everybody allemaal; allen alleman; allen; elk; elkeen; ieder; iedereen
everyone allemaal; allen alleman; allen; elk; elkeen; ieder; iedereen
everything allemaal; alles
the lot of allemaal; allen
the whole lot of allemaal; allen

Synonyms for "allemaal":


Verwandte Definitionen für "allemaal":

 1. zonder uitzondering1
  • ik heb de dropjes allemaal opgegeten1
 2. de hele groep1
  • jullie mogen allemaal mee1

Wiktionary Übersetzungen für allemaal:

allemaal
en-pron
 1. every person