Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. arrogant:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für arrogant (Niederländisch) ins Englisch

arrogant:


Übersetzung Matrix für arrogant:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
superior baas; chef; hoofd; voorman; werkbaas
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
arrogant aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen aanmatigend; ijdel; ingebeeld; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; respectloos; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
haughty aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen fier; flink; geringschattend; glorieus; groots; hooghartig; ijdel; ingebeeld; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; opschepperig; prat; protsend; protserig; schreeuwerig; trots; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
high-handed aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen willekeurig
presumptuous aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen aanmatigend; baldadig; doldriest; ijdel; ingebeeld; lichtzinnig; onbeschaamd; onbeschoft; ongegeneerd; overmoedig; pretentieus; respectloos; roekeloos; vermetel; verwaand; waaghalzig; zelfgenoegzaam; zelfingenomen
proud arrogant; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; trots; uit de hoogte; verwaand fier; flink; geringschattend; glorieus; groots; hooghartig; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; prat; trots; uit de hoogte
supercilious aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen geringschattend; hooghartig; kleinerend; laatdunkend; minachtend; neerbuigend; trots; uit de hoogte
superior aanmatigend; arrogant; hautain; hooghartig; hoogmoedig; hovaardig; neerbuigend; uit de hoogte; verwaand; zelfgenoegzaam; zelfingenomen heel mooi; superieur; uitgelezen

Verwandte Wörter für "arrogant":

  • arroganter, arrogantere, arrogantst, arrogantste, arrogante

Wiktionary Übersetzungen für arrogant:

arrogant
adjective
  1. te veel met zichzelf ingenomen, verwaand
arrogant
adjective
  1. having excessive pride
  2. -
  3. lordly, arrogant, supercilious
  4. Presumptuous, above oneself

Cross Translation:
FromToVia
arrogant condescending herablassend — betont gnädig, seinen vermeintlich oder tatsächlich höheren Rang herausstellend