Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. base:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für base (Niederländisch) ins Englisch

base:

base [de ~ (v)] Nomen

  1. de base
    the base
    • base [the ~] Nomen

Übersetzung Matrix für base:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
base base bouwfundament; fundament; fundering; grond; grondslag; grondtal; grondvlak; honk; huis; residentie; thuis; verblijf; vloer; woning; woonhuis
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
base baseren; begronden; funderen; onderbouwen; onderheien
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
base laagstaand; ploertig

Verwandte Wörter für "base":


Wiktionary Übersetzungen für base:

base
noun
  1. een stof die een of meer hydroxylgroepen bevat en in een waterige oplossing OH-ionen afsplitst
  2. een ion of molecuul dat de neiging heeft een proton op te nemen
base
noun
  1. chemical compound that will neutralize an acid