Übersicht


Niederländisch

Detailübersetzungen für begrenzen (Niederländisch) ins Englisch

begrenzen:

begrenzen Verb (begrens, begrenst, begrenste, begrensten, begrenst)

 1. begrenzen (afpalen; afbakenen; afzetten; omlijnen)
  to demarcate; to outline; to fence off; to mark out; to clearly define; to define; to map out; to fence in; to trace out; to fence
  • demarcate Verb (demarcates, demarcated, demarcating)
  • outline Verb (outlines, outlined, outlining)
  • fence off Verb (fences off, fenced off, fencing off)
  • mark out Verb (marks out, marked out, marking out)
  • clearly define Verb (clearlys define, clearly defined, clearly defining)
  • define Verb (defines, defined, defining)
  • map out Verb (maps out, mapped out, mapping out)
  • fence in Verb (fences in, fenced in, fencing in)
  • trace out Verb (traces out, traced out, tracing out)
  • fence Verb (fences, fenced, fencing)
 2. begrenzen (van grenzen voorzien; afgrenzen)
  to bound; to enclose; to limit; to surround; to end
  • bound Verb (bounds, bounded, bounding)
  • enclose Verb (encloses, enclosed, enclosing)
  • limit Verb (limits, limited, limiting)
  • surround Verb (surrounds, surrounded, surrounding)
  • end Verb (ends, ended, ending)

Konjugationen für begrenzen:

o.t.t.
 1. begrens
 2. begrenst
 3. begrenst
 4. begrenzen
 5. begrenzen
 6. begrenzen
o.v.t.
 1. begrenste
 2. begrenste
 3. begrenste
 4. begrensten
 5. begrensten
 6. begrensten
v.t.t.
 1. heb begrenst
 2. hebt begrenst
 3. heeft begrenst
 4. hebben begrenst
 5. hebben begrenst
 6. hebben begrenst
v.v.t.
 1. had begrenst
 2. had begrenst
 3. had begrenst
 4. hadden begrenst
 5. hadden begrenst
 6. hadden begrenst
o.t.t.t.
 1. zal begrenzen
 2. zult begrenzen
 3. zal begrenzen
 4. zullen begrenzen
 5. zullen begrenzen
 6. zullen begrenzen
o.v.t.t.
 1. zou begrenzen
 2. zou begrenzen
 3. zou begrenzen
 4. zouden begrenzen
 5. zouden begrenzen
 6. zouden begrenzen
diversen
 1. begrens!
 2. begrenst!
 3. begrenst
 4. begrenzend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für begrenzen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bound grens
end afstand; beëindiging; distantie; einde; eindpunt; end; finale; slot; sluiting
fence afrastering; afscheiding; afschutting; handelaar in gestolen goederen; hek; hekwerk; heler; omheining; omrastering; rasterwerk; schutting
fence in afrastering; omheining; omrastering
fence off afrastering; omheining; omrastering
limit begrenzing; grens; grenswaarde; limiet; uiterste
outline afmeting van omlijning; aftekening; basislijn; contour; grondlijn; hoofdlijn; hoofdlijn in plan of verhaal; omlijning; omtrek; overzicht; tekening; vorm
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bound afgrenzen; begrenzen; van grenzen voorzien
clearly define afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen uitstippelen; uitzetten
define afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen aanduiden; aangeven; bepalen; beschrijven; definiëren; iets aanwijzen; indiceren; karakteriseren; kenmerken; kenschetsen; mededelen; nader omschrijven; omschrijven; preciseren; typeren; uiteenzetten; verhalen; vertellen; wijzen; zeggen
demarcate afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen dichten; dichtmaken; dichtstoppen; stoppen
enclose afgrenzen; begrenzen; van grenzen voorzien beperken; bijsluiten; bijvoegen; indammen; inkapselen; inperken; insluiten; limiteren; omvatten; toevoegen; van afsluitende laag voorzien
end afgrenzen; begrenzen; van grenzen voorzien aankomen; afkrijgen; aflopen; afmaken; afronden; afsluiten; afwerken; belanden; beslissen; besluiten; beëindigen; completeren; een einde maken aan; eindigen; finishen; geraken; gesprek beëindigen; halthouden; klaarkrijgen; klaarmaken; naar einde toewerken; ophouden; stoppen; ten einde lopen; teneindelopen; terechtkomen; verzeilen; volbrengen; volmaken; voltooien
fence afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen schermen
fence in afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten; omheinen
fence off afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen afdekken; afschermen; afschutten; beschermen; beschutten; dichten; dichtmaken; dichtstoppen; omheinen; stoppen
limit afgrenzen; begrenzen; van grenzen voorzien beknotten; beperken; indammen; inkapselen; inperken; limiteren
map out afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen
mark out afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen
outline afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen afschilderen; bepalen; beschrijven; definiëren; kort weergeven; omschrijven; samenvatten; schetsen
surround afgrenzen; begrenzen; van grenzen voorzien bijsluiten; bijvoegen; inkapselen; insluiten; omcirkelen; omgeven; omringen; omsingelen; omsluiten; toevoegen; van afsluitende laag voorzien
trace out afbakenen; afpalen; afzetten; begrenzen; omlijnen krabbelen
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bound gebonden; obligaat; obligatoir; onvrij; vereist; verplicht

Wiktionary Übersetzungen für begrenzen:

begrenzen
verb
 1. beperken, limiteren
begrenzen
verb
 1. to restrict; to keep within bounds
 2. to surround a territory
 3. (transitive) to put a border on something
 4. to be on or from the border of

Cross Translation:
FromToVia
begrenzen limit eingrenzen — einer Sache eine Grenze geben bzw. innerhalb der Grenze beschränken
begrenzen confine; limit; restrict; constrain; constrict; curtail; stint; abridge; circumscribe limiter — Servir de ligne de démarcation à un terrain, à un pays.