Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. beroepsvereniging:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für beroepsvereniging (Niederländisch) ins Englisch

beroepsvereniging:

beroepsvereniging [de ~ (v)] Nomen

  1. de beroepsvereniging (gilde)
    the fraternity; the guild
  2. de beroepsvereniging

Übersetzung Matrix für beroepsvereniging:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
fraternity beroepsvereniging; gilde gezelschap; sociëteit; soos
guild beroepsvereniging; gilde ambachtsgilde; beroepsorganisatie; bond; broederschap; club; georganiseerd gezelschap; gilde; orde; organisatie; societiet; soos; unie; vakgenootschap; vereniging
professional association beroepsvereniging vakbeweging; vakbond; vakbondsbeweging; vakvereniging; werknemersbond

Verwandte Wörter für "beroepsvereniging":

  • beroepsverenigingen

Wiktionary Übersetzungen für beroepsvereniging:

beroepsvereniging
noun
  1. vereniging van personen die tot dezelfde beroepsgroep behoren