Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. bevolkingsbureau:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bevolkingsbureau (Niederländisch) ins Englisch

bevolkingsbureau:

bevolkingsbureau [het ~] Nomen

  1. het bevolkingsbureau
    the register; the registry office; the registrer's office

Übersetzung Matrix für bevolkingsbureau:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
register bevolkingsbureau hoofdboek; kiesregister; kiezerslijst; kiezersregister; klapper; ledenlijst; lijst; register
registrer's office bevolkingsbureau
registry office bevolkingsbureau registratiekantoor
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
register aanmelden; aanmonsteren; aantekenen; boeken; inboeken; index maken; indexeren; inschrijven; intekenen; kadastreren; noteren; op schrift stellen; opgeven; opschrijven; optekenen; registeren; registreren; subscriberen; vastleggen; zich aanmelden; zich melden; zich opgeven

Verwandte Wörter für "bevolkingsbureau":

  • bevolkingsbureaus