Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. bezwaar:
 2. bezwaren:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bezwaar (Niederländisch) ins Englisch

bezwaar:

bezwaar [het ~] Nomen

 1. het bezwaar (bedenking)
  the objection; the resistance; the opposition
 2. het bezwaar (verweerschrift; verdedigingsakte; verweer; repliek)
  the counter-plea; the objection
 3. het bezwaar (het klagen; klacht; grief)
  the complaint

Übersetzung Matrix für bezwaar:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
complaint bezwaar; grief; het klagen; klacht aanklacht; beschuldiging; gekanker; geklaag; gemekker; jammerklacht; kwaal; ongemak; slepende ziekte; stoornis; tenlastelegging; weeklacht; ziekte
counter-plea bezwaar; repliek; verdedigingsakte; verweer; verweerschrift
objection bedenking; bezwaar; repliek; verdedigingsakte; verweer; verweerschrift opwerping; protest; tegenspraak; tegenwerping; verzet
opposition bedenking; bezwaar andersdenkende; oppositie; sabotage; tegenpartij; tegenwerking
resistance bedenking; bezwaar bestrijding; ondergronds verzet; opstand; rebellie; sabotage; tegenstand; tegenwerking; verdediging; verzet; verzetsbeweging; weerstand
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
complaint klagen; zeuren

Verwandte Wörter für "bezwaar":


Synonyms for "bezwaar":


Antonyme für "bezwaar":


Verwandte Definitionen für "bezwaar":

 1. waardoor het niet ideaal is1
  • er is één bezwaar tegen zijn plan: het is te duur1
 2. argument ertégen1
  • mijn voornaamste bezwaar is dat het te duur is1

Wiktionary Übersetzungen für bezwaar:

bezwaar
noun
 1. moeilijkheid, bedenking
bezwaar
noun
 1. official protest raised in a court of law

Cross Translation:
FromToVia
bezwaar objection EinwandReaktion auf einen Vorschlag, eine Idee oder dergleichen, in der Bedenken geltend gemacht werden
bezwaar protest; protestation; objection; outcry protestationdéclaration solennelle que quelqu’un faire de ses dispositions, de sa volonté ; promesse formelle, assurance positif.

bezwaar form of bezwaren:

bezwaren Verb (bezwaar, bezwaart, bezwaarde, bezwaarden, bezwaard)

 1. bezwaren (bezwaar aantekenen; bezwaar maken)
  raise objections; to complain
 2. bezwaren (verzwaren; zwaarder maken; gewicht toevoegen)
  to make heavier; weight; to load
  • make heavier Verb (makes heavier, made heavier, making heavier)
  • weight Verb
  • load Verb (loads, loaded, loading)

Konjugationen für bezwaren:

o.t.t.
 1. bezwaar
 2. bezwaart
 3. bezwaart
 4. bezwaren
 5. bezwaren
 6. bezwaren
o.v.t.
 1. bezwaarde
 2. bezwaarde
 3. bezwaarde
 4. bezwaarden
 5. bezwaarden
 6. bezwaarden
v.t.t.
 1. heb bezwaard
 2. hebt bezwaard
 3. heeft bezwaard
 4. hebben bezwaard
 5. hebben bezwaard
 6. hebben bezwaard
v.v.t.
 1. had bezwaard
 2. had bezwaard
 3. had bezwaard
 4. hadden bezwaard
 5. hadden bezwaard
 6. hadden bezwaard
o.t.t.t.
 1. zal bezwaren
 2. zult bezwaren
 3. zal bezwaren
 4. zullen bezwaren
 5. zullen bezwaren
 6. zullen bezwaren
o.v.t.t.
 1. zou bezwaren
 2. zou bezwaren
 3. zou bezwaren
 4. zouden bezwaren
 5. zouden bezwaren
 6. zouden bezwaren
diversen
 1. bezwaar!
 2. bezwaart!
 3. bezwaard
 4. bezwarend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für bezwaren:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
load accumulatie; belading; belasting; bende; berg; drom; grote hoeveelheid; hinder; hoop; horde; lading; last; massa; menigte; moeite; opeenhoping; opeenstapeling; ophoping; overlast; overvloed; schare; soesa; stapel; vracht; vrachtgoed; vrachtje
weight aantal kilogrammen; belading; belang; gevoelslast; gewicht; gewichtigheid; gewichtsklasse; hinder; lading; last; moeite; overlast; soesa; vracht; zwaarte
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
complain bezwaar aantekenen; bezwaar maken; bezwaren brommen; een klacht indienen; eisen; jammeren; jeremiëren; kankeren; klagen; mopperen; morren; over iets mopperen; protesteren; pruttelen; reclameren; sputteren; tegenpruttelen; tegensputteren; terugeisen; terugvorderen; weeklagen; zeuren; zich beklagen; zijn beklag indienen
load bezwaren; gewicht toevoegen; verzwaren; zwaarder maken beladen; bevrachten; geweer laden; inladen; laden; opladen elektriciteit; opnieuw laden; verzwaren; zwaarder maken
make heavier bezwaren; gewicht toevoegen; verzwaren; zwaarder maken bemoeilijken; moeilijker maken; verzwaren; zwaarder maken
raise objections bezwaar aantekenen; bezwaar maken; bezwaren opponeren; tegenspreken; tegenwerpen
weight bezwaren; gewicht toevoegen; verzwaren; zwaarder maken verzwaren; zwaarder maken

Verwandte Wörter für "bezwaren":


Wiktionary Übersetzungen für bezwaren:

bezwaren
verb
 1. belasten
bezwaren
verb
 1. encumber

Verwandte Übersetzungen für bezwaar