Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. bijval:
 2. bijvallen:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für bijval (Niederländisch) ins Englisch

bijval:

bijval [de ~ (m)] Nomen

 1. de bijval (instemming)
  the endorsement; the approval; the acclaim; the assent; the finds general favour

Übersetzung Matrix für bijval:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acclaim bijval; instemming applaudiseren; applaus; handgeklap; klappen; open doekje; ovatie; toejuiching
approval bijval; instemming accoord; afspraak; akkoord; autorisatie; fiat; goedkeuring; goedkeuringsactiviteit; homologatie; instemming; machtiging; overeenkomst; regeling; schikking; toestemming; volmacht
assent bijval; instemming
endorsement bijval; instemming
finds general favour bijval; instemming
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acclaim bejubelen; toejuichen
assent bekrachtigen; bestempelen; certificeren; merken; waarmerken

Verwandte Wörter für "bijval":


Wiktionary Übersetzungen für bijval:


bijval form of bijvallen:

bijvallen Verb (val bij, valt bij, viel bij, vielen bij, bijgevallen)

 1. bijvallen (gelijk geven; steunen)
  to agree; to approve; to back up
  • agree Verb (agrees, agreed, agreeing)
  • approve Verb (approves, approved, approving)
  • back up Verb (backs up, backed up, backing up)
 2. bijvallen (instemmen; rugsteunen; steunen)
  to approve; to support; to agree; to back up; to shore
  • approve Verb (approves, approved, approving)
  • support Verb (supports, supported, supporting)
  • agree Verb (agrees, agreed, agreeing)
  • back up Verb (backs up, backed up, backing up)
  • shore Verb (shores, shored, shoring)

Konjugationen für bijvallen:

o.t.t.
 1. val bij
 2. valt bij
 3. valt bij
 4. vallen bij
 5. vallen bij
 6. vallen bij
o.v.t.
 1. viel bij
 2. viel bij
 3. viel bij
 4. vielen bij
 5. vielen bij
 6. vielen bij
v.t.t.
 1. ben bijgevallen
 2. bent bijgevallen
 3. is bijgevallen
 4. zijn bijgevallen
 5. zijn bijgevallen
 6. zijn bijgevallen
v.v.t.
 1. was bijgevallen
 2. was bijgevallen
 3. was bijgevallen
 4. waren bijgevallen
 5. waren bijgevallen
 6. waren bijgevallen
o.t.t.t.
 1. zal bijvallen
 2. zult bijvallen
 3. zal bijvallen
 4. zullen bijvallen
 5. zullen bijvallen
 6. zullen bijvallen
o.v.t.t.
 1. zou bijvallen
 2. zou bijvallen
 3. zou bijvallen
 4. zouden bijvallen
 5. zouden bijvallen
 6. zouden bijvallen
diversen
 1. val bij!
 2. valt bij!
 3. bijgevallen
 4. bijvallend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für bijvallen:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
shore kaai; kade; oever; schoor; schraag; vaste grond; wal; waterkant
support aanhangen; aanmoedigen; aanmoediging; aansporen; aansporing; aanvuren; assistentie; bijstand; dienst; dienstbetoon; driepoot; gunst; houvast; hulpbetoon; kost; medewerking; onderbouwing; onderhoud; onderhoudsgeld; onderstel; ondersteuning; opwekking; poot; rugsteun; schoorbalk; schraagpijler; schuinse steunbalk; sokkel; staander; steun; steunbalk; stimulans; stimuleren; stut; stutbalk; support; toejuichen; voedsel; voet; voetstuk; zuilvoet
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agree bijvallen; gelijk geven; instemmen; rugsteunen; steunen accorderen; afspreken; congruent zijn; eens worden; goed vinden; jaknikken; kloppen; knikken; overeenkomen; overeenstemmen; toestaan; toestemmen
approve bijvallen; gelijk geven; instemmen; rugsteunen; steunen billijken; goedkeuren
back up bijvallen; gelijk geven; instemmen; rugsteunen; steunen assisteren; bijspringen; bijstaan; een back-up maken; helpen; ondersteunen; seconderen; weldoen
shore bijvallen; instemmen; rugsteunen; steunen dragen; ondersteunen; rugsteunen; schoren; schragen; steunen; stutten
support bijvallen; instemmen; rugsteunen; steunen aanmoedigen; activeren; behouden; bekrachtigen; bevestigen; bezegelen; bezielen; bijspringen; dragen; financieel steunen; financieren; goedkeuren; homologeren; in stand houden; meehelpen; met palen stutten; onderhouden; ondersteunen; oppeppen; opwekken; rugsteunen; schoren; schragen; steunen; stimuleren; stutten; van mening zijn; voorstaan
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agree akkoord; in orde; mee eens

Verwandte Wörter für "bijvallen":


Wiktionary Übersetzungen für bijvallen:

bijvallen
verb
 1. to agree as a second person