Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. contingent:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für contingent (Niederländisch) ins Englisch

contingent:

contingent [het ~] Nomen

  1. het contingent (quota; quotum)
    the quota; the share

Übersetzung Matrix für contingent:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
quota contingent; quota; quotum aandeel; bijdrage; inbreng; kiesdeler; quotum; target
share contingent; quota; quotum aandeel; basisbestanddeel; bestanddeel; bijdrage; component; deel; element; fractie; groeifonds; inbreng; ingrediënt; onderdeel; part; portie; stuk
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
share delen
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
share deelachtig

Verwandte Wörter für "contingent":

  • contingenten

Wiktionary Übersetzungen für contingent:

contingent
adjective
  1. dependent on something that may or may not occur
  2. possible, liable, incidental, casual