Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. contour:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für contour (Niederländisch) ins Englisch

contour:

contour [de ~ (m)] Nomen

  1. de contour (omlijning; omtrek)
    the outline

Übersetzung Matrix für contour:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
outline contour; omlijning; omtrek afmeting van omlijning; aftekening; basislijn; grondlijn; hoofdlijn; hoofdlijn in plan of verhaal; omtrek; overzicht; tekening; vorm
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
outline afbakenen; afpalen; afschilderen; afzetten; begrenzen; bepalen; beschrijven; definiëren; kort weergeven; omlijnen; omschrijven; samenvatten; schetsen

Verwandte Wörter für "contour":

  • contouren

Wiktionary Übersetzungen für contour:

contour
noun
  1. exterior limit of a figure, plat, or territory; boundary; contour; outline