Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. dienstvoorschrift:


Niederländisch

Detailübersetzungen für dienstvoorschrift (Niederländisch) ins Englisch

dienstvoorschrift:

dienstvoorschrift [het ~] Nomen

  1. het dienstvoorschrift (reglement)
    the regulation; the official regulation; the rule

Übersetzung Matrix für dienstvoorschrift:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
official regulation dienstvoorschrift; reglement
regulation dienstvoorschrift; reglement discipline; dwang; gehoorzaamheid; normalisatie; onderwerping; orde; regel; regeling; reglement; reglementering; richtlijn; richtsnoer; tucht; verordening; voorschrift; wet
rule dienstvoorschrift; reglement bewind; filter; gezag; macht; overheersing; regel; regentschap; regeringsstelsel; regime; richtlijn; richtsnoer; staatsbestel; stelregel; voorschrift; wetmatigheid
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
rule bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; heersen van griep; macht uitoefenen; opdragen; overheersen; regeren; verordenen; verordonneren; verspreiden van ziekte

Verwandte Wörter für "dienstvoorschrift":

  • dienstvoorschriften