Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. eensgezind:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für eensgezind (Niederländisch) ins Englisch

eensgezind:

eensgezind Adjektiv

  1. eensgezind (eendrachtig; harmonieus; saamhorig)
    concordant; solidary; unanimous; concerted; united; oneness; connected
  2. eensgezind (unaniem; eenparig; eenstemmig)
    unanimous

Übersetzung Matrix für eensgezind:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
oneness eendrachtigheid; eensgezindheid; eenzelvigheid; saamhorigheid; uniformiteit
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
concerted eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig
concordant eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig
connected eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig aan elkaar zittend; aangehecht; aangesloten; aldoor; almaar; continue; de hele tijd; gedurig; gerelateerd; ononderbroken; onophoudelijk; steeds; telkens; vastgehecht; vastzittend; verwant; voortdurend
unanimous eendrachtig; eenparig; eensgezind; eenstemmig; harmonieus; saamhorig; unaniem
united eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig aaneengehecht; aangevoegd; gekoppeld; verbonden
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
oneness eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig
solidary eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig saamhorig; solidair

Verwandte Wörter für "eensgezind":


Wiktionary Übersetzungen für eensgezind:

eensgezind
adjective
  1. sharing the same view

Verwandte Übersetzungen für eensgezind