Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. eensgezindheid:
 2. eensgezind:
 3. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für eensgezindheid (Niederländisch) ins Englisch

eensgezindheid:

eensgezindheid [de ~ (v)] Nomen

 1. de eensgezindheid (eendracht; harmonie; eendrachtigheid)
  the harmony; the conscencus; the consonance; the concord; the consensus; the accord; the solidarity; the unanimity; the consensus of opinion
 2. de eensgezindheid (saamhorigheid; eendrachtigheid)
  the consensus; the unity; the unanimity; the harmony; the oneness
 3. de eensgezindheid (unanimiteit; eenstemmigheid)
  the unanimity; the consensus; the conscencus; the consensus of opinion
 4. de eensgezindheid (saamhorigheid; verbondenheid; solidariteit)
  the solidarity; the togetherness; the alliance; the connection; the connexion

Übersetzung Matrix für eensgezindheid:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accord eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; harmonie
alliance eensgezindheid; saamhorigheid; solidariteit; verbondenheid akkoord; alliantie; alliëren; band; binding; bond; bondgenootschap; broederschap; coöperatie; federatie; genootschap; liga; pact; relatie; samenwerkingsverband; sociëteit; unie; verbond; verdrag; vereniging; vereniging van bevriende staten; verwantschap
concord eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; harmonie evenwichtigheid; overeenstemming
connection eensgezindheid; saamhorigheid; solidariteit; verbondenheid aaneenkoppeling; aaneensluiting; aaneenvoeging; aansluiting; affaire; avontuurtje; band; connectie; contact; correlatie; koppeling; las; liaison; link; onderling verband; relatie; samenhang; samenvoeging; schakel; schakeling; slippertje; telefoonaansluiting; telefoonlijn; telefoonverbinding; tussenstuk; tussenvoegsel; tussenzetsel; verband; verbinding; verhouding; verwantschap
connexion eensgezindheid; saamhorigheid; solidariteit; verbondenheid
conscencus eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; eenstemmigheid; harmonie; unanimiteit
consensus eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; eenstemmigheid; harmonie; saamhorigheid; unanimiteit overeenstemming
consensus of opinion eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; eenstemmigheid; harmonie; unanimiteit
consonance eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; harmonie harmonie; samenklank
harmony eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; harmonie; saamhorigheid harmonie; samenklank
oneness eendrachtigheid; eensgezindheid; saamhorigheid eenzelvigheid; uniformiteit
solidarity eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; harmonie; saamhorigheid; solidariteit; verbondenheid lotsverbondenheid; saamhorigheidsgevoel; solidariteit; solidariteitsgevoel; verbondenheid
togetherness eensgezindheid; saamhorigheid; solidariteit; verbondenheid
unanimity eendracht; eendrachtigheid; eensgezindheid; eenstemmigheid; harmonie; saamhorigheid; unanimiteit eenstemmigheid; overeenstemming; saamhorigheidsgevoel; solidariteit
unity eendrachtigheid; eensgezindheid; saamhorigheid eenheid; eenvormigheid; gelijkvormigheid; uniformiteit
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
oneness eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig

Verwandte Wörter für "eensgezindheid":


Wiktionary Übersetzungen für eensgezindheid:

eensgezindheid
noun
 1. general agreement

Cross Translation:
FromToVia
eensgezindheid unanimity unanimitéconformité de sentiments, accord complet de suffrages entre plusieurs personnes.

eensgezindheid form of eensgezind:

eensgezind Adjektiv

 1. eensgezind (eendrachtig; harmonieus; saamhorig)
  concordant; solidary; unanimous; concerted; united; oneness; connected
 2. eensgezind (unaniem; eenparig; eenstemmig)
  unanimous

Übersetzung Matrix für eensgezind:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
oneness eendrachtigheid; eensgezindheid; eenzelvigheid; saamhorigheid; uniformiteit
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
concerted eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig
concordant eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig
connected eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig aan elkaar zittend; aangehecht; aangesloten; aldoor; almaar; continue; de hele tijd; gedurig; gerelateerd; ononderbroken; onophoudelijk; steeds; telkens; vastgehecht; vastzittend; verwant; voortdurend
unanimous eendrachtig; eenparig; eensgezind; eenstemmig; harmonieus; saamhorig; unaniem
united eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig aaneengehecht; aangevoegd; gekoppeld; verbonden
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
oneness eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig
solidary eendrachtig; eensgezind; harmonieus; saamhorig saamhorig; solidair

Verwandte Wörter für "eensgezind":


Wiktionary Übersetzungen für eensgezind:

eensgezind
adjective
 1. sharing the same view