Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. functie bekleden:


Niederländisch

Detailübersetzungen für functie bekleden (Niederländisch) ins Englisch

functie bekleden:

functie bekleden Verb

  1. functie bekleden (vervullen)
    fulfil; to accomplish; occupy a position; to honor; to honour; fulfill

Übersetzung Matrix für functie bekleden:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
honor decoratie; eer; eerbewijs; eergevoel; ere; ereteken; onderscheiding; onderscheidingsteken; prijs; ridderorde; trots
honour decoratie; eer; eerbewijs; eergevoel; eervolle onderscheiding; ere; ereteken; onderscheiding; onderscheidingsteken; prijs; ridderorde; trots
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
accomplish functie bekleden; vervullen afkrijgen; afmaken; afronden; afwerken; bedingen; bewerkstelligen; beëindigen; completeren; doen; een einde maken aan; fixen; handelen; klaarkrijgen; klaarmaken; klaarspelen; lappen; totstandbrengen; uitrichten; uitvoeren; verrichten; volbrengen; volmaken; voltooien; volvoeren; voor elkaar krijgen
fulfil functie bekleden; vervullen volvoeren
fulfill functie bekleden; vervullen volvoeren
honor functie bekleden; vervullen belonen; betalen; bezoldigen; eer aandoen; eer bewijzen; eerbied bewijzen; eren; honoreren; hulde bewijzen; huldigen; in ere houden; ovatie brengen; salariëren
honour functie bekleden; vervullen belonen; betalen; bezoldigen; eer aandoen; eer bewijzen; eerbied bewijzen; eren; honoreren; hulde bewijzen; huldigen; in ere houden; ovatie brengen; salariëren
occupy a position functie bekleden; vervullen

Verwandte Übersetzungen für functie bekleden