Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
  1. gebod:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gebod (Niederländisch) ins Englisch

gebod:

gebod [het ~] Nomen

  1. het gebod
    the command; the order

Übersetzung Matrix für gebod:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
command gebod aanvoeren; aanvoering; aanwijzing; autoriteit; beheersing; bevel; bevelschrift; commando; consigne; dienstorder; dwangbevel; gezag; heerschappij; instructie; leiding; macht; mate van bekwaamheid; opdracht; oppperbevel; order; taak; voorgaan; voorschrift
order gebod aanwijzing; bestelling; bevel; bevelschrift; bezorging; commando; consigne; decoratie; dienstorder; dwangbevel; ereteken; instructie; lastbrief; lintje; mandaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; opdracht; orde; order; overhandiging; regelmaat; ridderorde; taak; voorschrift; z-volgorde
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
command aanvoeren; besturen; bevel voeren over; bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; leiden; leiding geven; leidinggeven; managen; opdragen; verordenen; verordonneren; voorzitten
order aanrukken; aanvoeren; afkondigen; bestellen; bevel voeren over; bevelen; catalogiseren; classificeren; commanderen; decreteren; dicteren; een brief dicteren; gebieden; gelasten; gezaghebben; heersen; ingeven; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; opdragen; ordenen; orderen; organiseren; overheersen; rangordenen; rangschikken; regelen; regeren; schikken; uitvaardigen; verordenen; verordonneren; voorschrijven

Wiktionary Übersetzungen für gebod:

gebod
noun
  1. opgelegde verplichting
gebod
noun
  1. that which is enjoined; command

Cross Translation:
FromToVia
gebod commandment Gebotin Ethik, Religion oder Recht: Verpflichtung oder Anweisung
gebod injunction injonctioncommandement exprès, énoncer d’une manière formelle et impérative.