Übersicht
Niederländisch nach Englisch:   mehr Daten
 1. gelasten:
 2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für gelasten (Niederländisch) ins Englisch

gelasten:

gelasten Verb (gelast, gelastte, gelastten, gelast)

 1. gelasten (verordonneren; opdragen; decreteren; )
  to dedicate; to commission; to decree; to devote; to order; to dictate; to charge; to rule; to exert power; to force; to command
  • dedicate Verb (dedicates, dedicated, dedicating)
  • commission Verb (commissions, commissioned, commissioning)
  • decree Verb (decrees, decreed, dercreeing)
  • devote Verb (devotes, devoted, devoting)
  • order Verb (orders, ordered, ordering)
  • dictate Verb (dictates, dictated, dictating)
  • charge Verb (charges, charged, charging)
  • rule Verb (rules, ruled, ruling)
  • exert power Verb (exerts power, exerted power, exerting power)
  • force Verb (forces, forced, forcing)
  • command Verb (commands, commanded, commanding)
 2. gelasten (bevelen; opdragen; commanderen; )
  to order; to command; to charge
  • order Verb (orders, ordered, ordering)
  • command Verb (commands, commanded, commanding)
  • charge Verb (charges, charged, charging)
 3. gelasten (gebieden; voorschrijven)
  to dictate; to instruct; to direct; to order; to bid
  • dictate Verb (dictates, dictated, dictating)
  • instruct Verb (instructs, instructed, instructing)
  • direct Verb (directs, directed, directing)
  • order Verb (orders, ordered, ordering)
  • bid Verb (bids, bidding)
 4. gelasten (voorschrijven; bevelen; gebieden; dicteren)
  to ordain; to order; to charge
  • ordain Verb (ordains, ordained, ordaining)
  • order Verb (orders, ordered, ordering)
  • charge Verb (charges, charged, charging)

Konjugationen für gelasten:

o.t.t.
 1. gelast
 2. gelast
 3. gelast
 4. gelasten
 5. gelasten
 6. gelasten
o.v.t.
 1. gelastte
 2. gelastte
 3. gelastte
 4. gelastten
 5. gelastten
 6. gelastten
v.t.t.
 1. heb gelast
 2. hebt gelast
 3. heeft gelast
 4. hebben gelast
 5. hebben gelast
 6. hebben gelast
v.v.t.
 1. had gelast
 2. had gelast
 3. had gelast
 4. hadden gelast
 5. hadden gelast
 6. hadden gelast
o.t.t.t.
 1. zal gelasten
 2. zult gelasten
 3. zal gelasten
 4. zullen gelasten
 5. zullen gelasten
 6. zullen gelasten
o.v.t.t.
 1. zou gelasten
 2. zou gelasten
 3. zou gelasten
 4. zouden gelasten
 5. zouden gelasten
 6. zouden gelasten
en verder
 1. ben gelast
 2. bent gelast
 3. is gelast
 4. zijn gelast
 5. zijn gelast
 6. zijn gelast
diversen
 1. gelast!
 2. gelast!
 3. gelast
 4. gelastend
1. ik, 2. je/jij, 3. hij/zij/het, 4. we. 5. jullie, 6. zij/ze

Übersetzung Matrix für gelasten:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bid aanbieding; aanbod; bod; koopje; motie; offerte; propositie; speciale aanbieding; voorstel; voorstel doen
charge aanklacht; beschuldiging; electrische lading; lading; proces verbaal; rapport; tenlastelegging; toeslag; verklaring
command aanvoeren; aanvoering; aanwijzing; autoriteit; beheersing; bevel; bevelschrift; commando; consigne; dienstorder; dwangbevel; gebod; gezag; heerschappij; instructie; leiding; macht; mate van bekwaamheid; opdracht; oppperbevel; order; taak; voorgaan; voorschrift
commission aanstelling; afsluitpremie; afsluitprovisie; benoeming; bevelschrift; commissie; installatie; lastbrief; makelaarsprovisie; mandaat; officiersaanstelling; provisie
decree afkondiging; arrest; beslissing; besluit; besluiten; decreet; maatregel; raadsbesluit; regeringsbesluit; schikking; uitvaardiging; voorziening
force aandrijfkracht; aandrijving; drijfkracht; forceren; geweld; heir; kracht; krijgsmacht; leger; legermacht; macht; mankracht; motor; opdringen; strijdmacht; stuwkracht; troepenmacht; vermogen
order aanwijzing; bestelling; bevel; bevelschrift; bezorging; commando; consigne; decoratie; dienstorder; dwangbevel; ereteken; gebod; instructie; lastbrief; lintje; mandaat; onderscheiding; onderscheidingsteken; opdracht; orde; order; overhandiging; regelmaat; ridderorde; taak; voorschrift; z-volgorde
rule bewind; dienstvoorschrift; filter; gezag; macht; overheersing; regel; regentschap; regeringsstelsel; regime; reglement; richtlijn; richtsnoer; staatsbestel; stelregel; voorschrift; wetmatigheid
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bid gebieden; gelasten; voorschrijven opbieden
charge bevelen; commanderen; decreteren; dicteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren; voorschrijven aanklagen; beschuldigen; betichten; casseren; chargeren; factureren; in rekening brengen; incrimineren; overdrijven; ten laste leggen; tenlaste leggen; verdacht maken; verdenken
command bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren aanvoeren; besturen; bevel voeren over; commanderen; leiden; leiding geven; leidinggeven; managen; voorzitten
commission bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren
decree bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren afkondigen; decreteren; uitvaardigen
dedicate bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren toewijden
devote bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren toewijden
dictate bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren; voorschrijven dicteren; een brief dicteren; ingeven
direct gebieden; gelasten; voorschrijven aanvoeren; begeleiden; besturen; dirigeren; leiden; leiding geven; managen; meevoeren; orkest dirigeren; regisseren; verwijzen; verwijzen naar; voeren; voorzitten
exert power bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren gezaghebben; heersen; macht uitoefenen; overheersen; regeren
force bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren doordrijven; dwingen; dwingen te doen; forceren; noodzaken tot; opdringen
instruct gebieden; gelasten; voorschrijven bijbrengen; doceren; inlichten; instructie geven; instrueren; lesgeven; onderrichten; onderwijzen; opdracht geven; opdragen; voorlichten
ordain bevelen; dicteren; gebieden; gelasten; voorschrijven afkondigen; decreteren; uitvaardigen
order bevelen; commanderen; decreteren; dicteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren; voorschrijven aanrukken; aanvoeren; afkondigen; bestellen; bevel voeren over; catalogiseren; classificeren; commanderen; decreteren; dicteren; een brief dicteren; gezaghebben; heersen; ingeven; leiden; leidinggeven; macht uitoefenen; ordenen; orderen; organiseren; overheersen; rangordenen; rangschikken; regelen; regeren; schikken; uitvaardigen
rule bevelen; commanderen; decreteren; gebieden; gelasten; opdragen; verordenen; verordonneren gezaghebben; heersen; heersen van griep; macht uitoefenen; overheersen; regeren; verspreiden van ziekte
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
devote bemind; dierbaar; geliefd; lief; toegenegen
direct directe; frontaal; klassikaal; openlijk; ronduit

Wiktionary Übersetzungen für gelasten:

gelasten
verb
 1. (inergatief) een dwingende opdracht geven
gelasten
verb
 1. to issue a command

Cross Translation:
FromToVia
gelasten command; tell; dictate; book; procure commander — Ordonner, enjoindre quelque chose à quelqu’un. (Sens général).